Lukas 1: 67-80

Die aankondiging van Christus se koms na die wêreld het mense eers onverwags gevang, daarna het hulle gejubel en lees ons die mooiste belydenisse. Ek verwys na Maria en Josef, maar ook na Sagaria wat hoor dat hy vader gaan word van die een wat die wegbereider van die Verlosser gaan wees. Sagaria was besig om ’n wierookoffer te bring, toe hy die nuus ontvang van hul langverwagte seun. Omdat hy nie hierdie woorde van die engel geglo het nie, is hy met stomheid geslaan. Met die naamgewing van sy seun het sy spraak teruggekom en is hy met die Heilige Gees vervul. Dan lees ons sy loflied en belydenis.

Hy getuig van Hom, dat Hy soos die môreson sal opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. In hierdie lofprysing hoor ons die evangelie saamgevat in ander woorde. Die lig was aan die kom na die wêreld! Die ware lig wat elke mens verlig!

Hy moet lig bring aan dié wat in duisternis en in die skadu van die dood lewe. Duisternis en dood word aan mekaar verbind en staan in kontras met lig en lewe. Hy sal ons voetstappe rig op die pad van vrede. Waar hierdie lig skyn, sal duisternis verdwyn. In die glans van hierdie lig, sal die pad van vrede sigbaar wees.

Vandag moet ons rondom ons gaan kyk of vrede sigbaar is. Onvrede, haat en nyd hoort by duisternis en loop uit op die dood. Die lig van die Môreson wil ons voetstappe rig op die pad van vrede. Saam met hierdie lig is lewe moontlik. Mag jy hierdie vrede ken.

Gebed

Christus Jesus, U wat lewe,

hoor my lied en hoor my bede:

O bestraal my pad met vrede!

(Gesang 372: 1)

Ds Manda le Roux, Weskus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap