Johannes 3: 9-21

Nikodemus vra meer detail oor die tweede geboorte. Jesus verduidelik verder deur te verwys na die begrippe geloof, ewige lewe en oordeel. Maar Hy doen dit deur eers te wys op sy optrede wat die tweede geboorte bewerkstellig: Hy maak God bekend, en sy verhoging is die verlossingsgebeure. Slegs Jesus kan oor God en die hemelse dinge getuig, omdat slegs Hy van God af kom.

In die Johannes-evangelie is daar heelwat gesprekke van Jesus waar Hy sy verhouding met God en wat God vir mense in die oog het, bekendmaak. Tog is daar weerstand hierteen. Mense glo Hom nie. Uiteindelik lei hierdie weerstand tot Jesus se verhoging. In die Johannes-evangelie verwys dit na Jesus se kruisiging. Die tweede geboorte het sy oorsprong by Jesus se verkondiging en kruisdood. Die tweede geboorte is dieselfde as om die ewige lewe te hê. Dit gebeur met almal wat Jesus se woorde glo en sy kruisdood as verlossingsgebeure aanvaar. Hierdie lewe breek aan sodra iemand glo (Joh 5: 24) en kan nie deur die dood ongedaan gemaak word nie.

Is geloof ’n menslike handeling wat beloon word met die tweede geboorte? Hierdie gedagte word juis ontmoedig wanneer geskryf word dat die mense die duisternis liewer gehad het as die lig, en in die vorige gedeelte word die tweede geboorte beskryf as van die Heilige Gees. Geloof kan vergelyk word met iemand wat op water dryf. So iemand vertrou die water om hom bo te hou, dat hy nie sink nie. Self doen hy niks. Dit is die water wat hom laat dryf. Dit is hoe ’n mens leer swem sodat jy nie verdrink nie. So kan ’n mens verduidelik dat die oordeel dan reeds verby is wanneer jy glo. ’n Mens wat nie glo nie, is soos iemand wat nie leer dryf het nie. Hoe meer hulle spartel, hoe dieper sak hulle in die dieptes weg. Die oordeel word reeds gefel. Godsdienstigheid herstel nie die verhouding met God nie, en bedrywigheid gee nie die lewe betekenis nie. Alleen Christus kan. Vertrou Hom daarmee.

Gesang 222

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link