Numeri 13: 26-33 (Deel 2)

Die uitdrukking sê tien teen een, maar by Josua en Kaleb was dit tien teen twee. Hulle was in die minderheid. Gewoonlik tel ons stemme, maar soms is dit belangriker om stemme of woorde te weeg as om dit te tel. Wat ons sê, kan opbou of afbreek. Dit kan bemoedig of ontmoedig. Jy kan deur woorde hoop gee, of mense bang maak. Die Bybel beklemtoon keer op keer die waarde van woorde.

Josua en Kaleb het gesê: Ons kán…! Die ander tien verkenners het gesê: Ons kan nie…! Die mense se keuse was vir die meerderheid van tien stemme. Die volk Israel het toegelaat dat woorde van vrees in plaas van woorde van bemoediging hul besluit bepaal.

Jy staan ook elke dag voor hierdie keuse. Ons is deur koerante, tydskrifte, Facebook, WhatsApp, Twitter en vele meer letterlik toegegooi met woorde. Dis dikwels goedkoop woorde. Die vraag is: Waaraan gaan jy jou ore uitleen? Watter woorde weeg die swaarste?

God se Woord is goeie nuus wat hoop bring. Die woord evangelie beteken goeie nuus. Toe die engel vir die skaapwagters Jesus se geboorte aangekondig het, was sy woorde: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding van groot blydskap… (Luk 2: 10). Hierdie goeie tyding het ons in die Bybel.

Ongelukkig is talle mense so besig met sosiale media dat hulle nie tyd maak om stil te word voor God en by sy Woord nie. Slegte nuus is kenmerkend van die media. Waarop fokus ons en waaroor praat ons? Een van ons Gesange stel dit so mooi: Laat ons praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef (Ges 219: 2). Praat ons daaroor? As ek soms na myself en ander luister, wonder ek of ons dit genoeg doen. In 2 Korintiërs 1: 4 sê Paulus dat hulle ander kon bemoedig met dieselfde bemoediging wat God aan hulle gegee het. Mag jy as God se kind versterk word deur sy Woord om mense te bemoedig met jou woorde.

Ds Louw van der Linde, Evander

Share via
Copy link
Powered by Social Snap