Openbaring 1: 9-20

Johannes bevind hom op die eiland Patmos. Sy afsondering op die eiland beeld die lyding uit wat gelowiges van alle tye moet verduur. Net soos wat Jesus Christus verstoot is, sal sy volgelinge dit ook ondervind. Die wêreld sal altyd probeer om die stem van die kerk stil te maak. Johannes word nogtans deur die Gees meegevoer. Daarmee word ons daarvan verseker dat ons oral die teenwoordigheid van God se Gees kan beleef.

Ons ervaar God se teenwoordigheid onder andere op die dag van die Here, dit wil sê, op ’n Sondag, wanneer gelowiges bymekaarkom om Jesus Christus se opstanding te vier. Dit is vandag steeds die dag waarop God op ’n besondere wyse deur sy Woord met sy kerk praat. Die kerk word die sewe gemeentes genoem en word voorgestel as sewe staanlampe. Die kerk moet immers die lig vir die wêreld wees.

In die Skrifgedeelte, soos ook in die Evangelies, word daar na Jesus Christus verwys as Iemand wat lyk soos die Seun van die mens. Die beskrywing van sy voorkoms hoef nie in detail verklaar te word nie. Dit beklemtoon net Jesus Christus se heerlikheid en gesag na sy opstanding uit die dood. Die troos vir die kerk is dat Jesus Christus die Lewende is en dat Hy by sy kerk is. Die beelde wat gebruik word, hou ’n dubbele troos vir die kerk in. Die beeld van die swaard uit die mond verseker ons dat Jesus Christus vanuit die hemel met sy kerk praat. Terselfdertyd hou Hy sy kerk, die sewe sterre, vas en regeer Hy sy kerk soos ’n koning met sy septer in sy regterhand.

Jesus Christus se Goddelikheid blyk uit die woorde: Moenie bang wees nie, dit is Ek. Daarmee stel God sy kerk gerus. Jesus Christus het die dood en die doderyk oorwin. Hy is by ons deur sy Woord en Gees.

Dink na:

Hoe word die stem van die kerk vandag stilgemaak?

Waar beleef jy God se teenwoordigheid?

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap