Prediker 11: 7 – 12: 8

Die slotgedig in hierdie bloemlesing van gedigte waarin die skrywer reflekteer oor die vraag na die sin en betekenis van die lewe, is sekerlik die treffendste van al die gedigte. Die boek eindig (12: 8)  met dieselfde uitspraak as waarmee dit in die voorwoord (1: 2) begin het: Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks. (Hoofstuk 12: 9-14 bevat twee naskrifte wat bygevoeg is.) Die tema van sinloosheid loop dus deur die hele boek. Die spanningslyn word hier tot ’n hoogtepunt gevoer deur lewensvreugde en lewensaftakeling (wat uitloop op die dood) teenoor mekaar te stel en uiteindelik alles as sinloos te verklaar.

Die aftakeling van die menslike liggaam word in die mooiste poëtiese beelde beskryf, en oor ouderdom, broosheid en afsterwe van die liggaam word aangrypende dinge gesê. In die lig van die ondergaande son hoor ons woorde soos verduister, staak, bewe, waggel, min word, toegemaak word, stukkend val. Net so treffend word die sterwensgebeure ook beskryf – die silwerdraad breek af, die goue kruik breek, die wiel by die put val stukkend. Die gees keer terug na die Gewer. Doodse stilte. Die afgestorwene met sy geskiedenis en al word deel van die vergetelheid (1: 11; 2: 16) Niks bly oor nie.

Watter sin en betekenis het die lewe dan as dit uiteindelik op die dood uitloop? Die Prediker se oproep tot lewensvreugde en vermaning om die lewe te geniet solank dit nog tydelik beskikbaar is, is sy soeke na ’n uitweg uit die donker put van sinloosheid.  Maar is dit nie meer sinvol om te soek na ’n deurweg eerder as ’n uitweg nie?

Wanneer ons die bepaalde kalendertyd van ons sterwe in die oog moet kyk, kan ons alleen maar vashou aan die sekerheid dat ook hierdie gebeure van ons lewe ingebed is in die onbepaalde (ewige) tyd van God. Met ons hand in God se hand, kan ons die oorstaptree waag. Dan word die sterwe nuwe lewe omdat Jesus Christus die dodelike tydsiklus deurbreek het met sy opstanding.

Ons sal ’n streep moet trek deur die laaste vers van die boek Prediker – alles kom nie tot niks nie.

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link