Efesiërs 4: 23-24

Ek is Bart Nel van altyd af en ek is nog hy, haal ’n kollega graag aan uit die ou boek van Van Melle, om uit te druk: Hy is wie hy is en daarmee basta. By hom dui dit op integriteit, selfkennis en volwassenheid, want dit is die soort mens wat hy is. In ons taal is daar die uitdrukking: So gemaak en so laat staan. Dit sê weer iets van ’n onwilligheid om te verander of aan te pas waar nodig.

Die wêreld verander vinnig. Dit is moeilik om by te hou en mense bied weerstand. Tog kan anders dink bevrydend wees as ’n mens jou weerstand en vrees kan oorkom, die werklikheid aanvaar vir wat dit is en vertrou dat jy die vaardighede het om suksesvol met verandering om te gaan. Want verandering begin by jouself.

Vir gelowiges begin nuwe denke dieper as onsself, by Jesus. Hy laat ons insien dat ons voortdurend vernuwe wil word en Hy wys ons hóé. Vir Paulus is dit soos nuwe klere aantrek. Die ou “so gemaak en so laat staan” uittrek en die nuwe “mens wat leef soos God wil” aantrek. Die nuwe klere is ’n goeie, respekvolle, regverdige lewe, intens bewus van God se nabyheid.

Die bevrydende boodskap is: Moenie net wil aanpas by hierdie wêreld nie. Mense kan evalueer en kies. Jy hoef nie uitgelewer te wees aan tegnologie, ekonomie en politiek nie. Verander jou denke, vernuwe jou gesindheid, ontdek wat vir God goed is en lewe so.

Volgens die gedragswetenskappe weerspieël mense onbewus die houding, gebare, taal en idees van hulle omgewing. Wat die sterkste invloed het, is wat hulle weerspieël. As God se nabyheid en Jesus se manier van doen die sterkste invloed in ons lewe is, word ons gees deur Gods Gees vernuwe, ons denke verander. Dan hoef ons nie vas te steek by “so gemaak en so laat staan” nie. Dan dink ons anders oor alles, sien alles in ’n ander lig en weerspieël dáárdie lig.

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria /     Nederlandssprekende Gemeente

af
af
Deel met behulp van
Copy link