Markus 1: 1-8

Die lied: Bring my die ou ou tyding is ’n geliefde Hallelujalied (sien ook Vonkk 77):

Bring my die ou-ou tyding, die tyding van Gods heil,

van Jesus sondaarsliefde, die liefde sonder peil.

Bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gou:

lank voor die middaghitte smelt reeds die môredou.

Die lied vertel dat die boodskap van Jesus se sondaarsliefde duidelik, eenvoudig en gereeld gebring moet word, want ons vergeet so gou. Hoor ons nog die boodskap van Kersfees – dat God mens geword het en tussen ons kom woon het? Met Adventstyd hoor ons vir die hoeveelste maal die verhaal van Jesus wat die geskiedenis van die mens binnegetree het. Die Evangelies vertel van Jesus Christus, die gesalfde Verlosser, en sy roete om by stukkendes, eensames, randfigure – ja, selfs die godsdienstiges – uit te kom. Vir mense wat in die kerk grootgeword het, is dit ou nuus. Ons hoor dit byna nie meer nie. Jaar na jaar, Sondag na Sondag, bring ons die goeie nuus, of hoor ons die goeie nuus. Skynbaar verander niks nie: …want ek vergeet so gou.

Dikwels ry ons jaar na jaar dieselfde pad om te gaan vakansie hou. Twee dinge kan gebeur. Die pad kan al meer vervelig raak, of ons kan elke keer iets nuut op die pad ontdek. Jy kan opsien na die pad omdat dit lank is, of uitsien om die nuwe dinge te ontdek. Dieselfde kan gedurende Advent gebeur. Die vraag aan onsself moet wees: Hoe reageer ons op hierdie evangelie? Johannes sê daar is net een manier om op die koms van Jesus voor te berei. Dit is die pad van bekering, van omdraai na God toe. Soos Johannes bekering verkondig, benadruk Jesus enkele verse verder in sy eerste preek daar is net een manier om op Hom te reageer: Bekeer julle en glo die evangelie (Mark 1: 15). Mag ek en jy daagliks omdraai en terugkeer na Christus toe. Mag ons daagliks die doelbewuste besluit neem om die evangelie te glo! En te doen…

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

Share via
Copy link
Powered by Social Snap