Markus 1: 31 

Gedurende die Kerstyd hoor ons soveel verskillende boodskappe oor die aard, karakter en identiteit van Jesus. Word ons blootgestel aan die verskillende standpunte en opinies oor Jesus, gebeur dit somtyds dat ons die ware Jesus uit die oog verloor. 

Ons moderne gelowiges is natuurlik nie die eerste mense wat worstel met die identiteit van Jesus nie. Die eerste gelowiges kon ook nie altyd met sekerheid sê wie Jesus is nie. Een van die redes hoekom die mense hiermee geworstel het, is omdat verskeie mense gedurende daardie tyd aanspraak gemaak het op die titel die seun van god. Die bekendste voorbeeld is keiser Augustus. 

Juis daarom word die Markus-evangelie geskryf – om die eerste hoorders van Markus te wys wie Jesus werklik is, wie werklik die Seun van God is. Dit lyk miskien of keiser Augustus met al sy aardse mag die seun van die gode is. In werklikheid is Jesus, die Messias, die Seun van God. Hoekom is Jesus en nie Augustus nie die Seun van God? Hoe verskil Jesus van al die ander aardse leiers?

Jesus is die Seun van God omdat Hy deur die Gees gedoop is. Verder kan dit van Jesus gesê word omdat God Homself eien met die woorde: Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My. Hierdie Jesus is die Seun van God, omdat Hy selfs in staat is om die aanslag van die duiwel te weerstaan. Aan die hand van Markus 1 sien ons nie net dat Jesus die Seun van God is nie, maar ons sien ook hoe Hy in die wêreld besig is. Hy preek, Hy genees, Hy roep volgelinge en Hy dryf duiwels uit. 

Juis daarom is Jesus die evangelion, die goeie nuus, vir die wêreld. Om die volle omvang van die goeie nuus te verstaan, nooi Markus ons uit om ook die res van die Evangelie te lees. By die kruis, en by die oop graf, sien ons ten volle hoekom juis Jesus en nie die een of ander aardse leier nie, die goeie nuus vir die skepping is.

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

af
af
Copy link