Matteus 3: 1-12, 4: 12-17

Om te luister, werklik te hoor en in te neem wat iemand sê, is tegelykertyd een van die voordeligste maar ook moeilikste dinge om te doen. Dit geld veral wanneer iemand ons wil help om ’n fout wat ons maak, reg te stel. ’n Mens dink sommer dadelik by jouself: Hierdie een preek alweer vir my! Mense hou nie daarvan dat daar vir hulle gepreek word nie.

Tog lees ons in Matteus 3 dat toe Johannes die Doper begin preek het, die mense na hom gestroom het om te luister. Wat het hy gesê wat die mense so aangegryp het? Ons lees sy boodskap was kort en kragtig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Johannes het reguit gepraat met ’n volk wat verdwaal geraak het in hul eie probleme en omstandighede. Baie het begin lewe asof God nie meer bestaan nie. In hierdie verwarde wêreld roep hy die mense op om weer terug te draai na God toe. Hy verseker hulle dat God op ’n besonderse manier weer naby kom en omgee wat van hulle word.

In Jesus Christus het die Here God self naby gekom! Die mense wat in die grootste duisternis gelewe het, het die voorreg gehad om eerste die Groot Lig te sien. In die skemerland van die dood het epifanie deurgebreek.

Ja, ons hou dalk ook nie daarvan dat daar vir ons gepreek word nie. Tog praat ons Here steeds met ons deur die prediking om ons te verseker van sy teenwoordigheid, sy liefde en sy omgee. Ons Here wil vandag nog die duisternis om ons en in ons harte verander in lig.

Gebed

Here, ons dors na u hulp. In en deur ons Here, Jesus Christus, bring U lig in ons duister binneste. Mag u lig ook die wêreld om ons weer hoop gee. Amen.

Ds Stephan Botha, Rustenburg-Suid

Share via
Copy link
Powered by Social Snap