Matteus 8: 23-27

Met die eerste oogopslag lyk die boodskap van die gedeelte na: God kan die storms van die lewe stilmaak. Vertrou net! So ’n bietjie nader bekyk, herinner die toneel hier aan die skeppingstoneel in Genesis 1: 1. Die Hebreeus daar kan ook vertaal word met Die wind het die waters in beroering gebring. Die toneel kan dus vergelyk word met ’n storm: Daar is ’n sterk wind wat golwe veroorsaak, en dit is boonop donker. Die skepping begin wanneer God praat en uit hierdie chaos orde bring sodat lewe kan gedy: lig, skeiding tussen water bo die aarde en onder die aarde met die daarstelling van die hemelkoepel, en die blootlegging van die grond deur aan die see grense te stel.

Die vraag waarmee ons Skrifgedeelte eindig, wil die leser by die antwoord bring dat Jesus een met God is en dat Hy oor skeppingsmag beskik. Watter soort skeppingsmag? Die toneel verduidelik: om die angs oor verganklikheid tot stilte te bring deur mense te herskep tot ware lewe. Dit gebeur wanneer kleingeloof verander word in verwondering en erkenning van wie Jesus is. Dan ervaar gelowiges geborgenheid by die Ewige, die Onverganklike. Die storm wat stil word, is hul angstige gedagtes wat maal en bruis. Daar kom kalmte en vrede, sodat daar met verwondering aanbid en gedien kan word, al woed die storms van die lewe in alle felheid.

Maak Jesus jou storm stil? Dien Hom met verwondering!

Gesang 501: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link