1 Korintiërs 15: 1-2

Paulus begin hierdie hoofstuk deur sy lesers te herinner aan die proses waardeur hulle oorspronklik die evangelieboodskap ontvang het. Hy vat hulle terug na die tyd toe hy persoonlik by hulle teenwoordig was, nadat hy pas uit Atene in Korinte aangekom het en Jesus Christus aan hulle verkondig het.

Hulle het hierdie evangelie “ontvang”, wat hier as ’n sinoniem vir “glo” dien. Nie net het hulle dit deur geloof ontvang nie, maar hulle het ook voortgegaan om daarin te “staan”, dit te leef. Paulus gebruik hierdie term om sy vertroue aan te dui dat die Korintiërs “vasstaan” in die evangelie.

Dan gaan hy voort en wys op die doel van die evangelie: waardeur julle ook gered word (1 Kor 15: 2, AFR33/53). Hier verwys Paulus nie na hul redding as ’n vorige gebeurtenis soos in Efesiërs 2: 8 nie: …uit genade is julle gered, deur die geloof… Hy gebruik ook nie die toekomstige aspek van verlossing as toegang tot die ewige beloning na die laaste oordeel nie, soos in 1 Korintiërs 3: 15 waar iemand in die toekoms gered sal word. Paulus beklemtoon eerder die huidige aspek van hul redding deur die teenswoordige tyd te gebruik: …word julle ook gered (1 Kor 15: 2). Paulus wys hier op ’n voortdurende proses waardeur gelowiges al hoe meer aan die beeld van Christus gelykvormig word deur die dade van die menslike begeerte dood te maak en die dade van die Gees lewend te maak.

In hierdie konteks verwys die “woord” wat Paulus aan die Korintiërs verkondig het, na die daaglikse ontkenning van die self, die opneem van ’n mens se kruis en die volg van die Here. Paulus sê dat as ons praktiese lewens nie die waarheid van die evangelie wat ons aanvaar het weerspieël nie, dan het ons tevergeefs geglo — dit wil sê, tot geen praktiese gevolg geglo nie. Met ander woorde, Paulus spoor die Korintiërs en ons aan om die suiwerheid van die geloof te gebruik sodat hulle en ons ’n lewe kan leef wat aan die regte geloof voldoen.

Ook ons is op hierdie pad deur die lewe. Laat die wete dat Christus vir jou gesterf en opgestaan het, ook jou hele lewe bepaal.

Ds Willem Sauer, Waterberg

Share via
Copy link
Powered by Social Snap