Jeremia 12: 1-3a

In plaas van die gewone Hoe gaan dit met jou, het ons in die huis ’n speletjie gehad. Een vra: Hoe’s jou hart? Die antwoord: Pikgitswart, rym met hart. Almal lag. Eintlik is dit ’n ernstige vraag: Hoe ís jou hart?

Ons welsyn hang in twee opsigte af van ons hart. Is die hart wat klop in jou lyf gesond? Is wat in jou hart omgaan, soos ons in die spreektaal sê, gesond? Dit sluit in: gemoedstoestand, innerlike vrede, gesindheid, verhouding met God, lewensvreugde. Die lewe is gesond as hart-en-verstand een is, heel. Is ons heel-hartige of half-hartige gelowiges? Die Bybel praat nie oor “hart” in die wetenskaplike, mediese sin nie. Dit praat geloofstaal: die hart as die sentrum waar God se teenwoordigheid ervaar word. God is in jou hart. Jy is in God se hart. Hoe dit met jou gaan, hang af van hoe jou hart is. Is dit koud, hard en ongenaakbaar teenoor jouself en ander, is dit ver van God, gaan dit nie goed nie.

Jeremia sien die chaos in sy wêreld: korrupte leiers en regeerders, skynheilige godsdiensleiers en gelowiges. Hulle praat graag oor God, maar God is nie in hul hart nie. As profeet moes hy sê wat hy sien. Dit het hom nie gewild gemaak nie. Sy lewe was in gevaar. Hy wou by God weet: Wat nou? God moes, soos ’n regter in ’n hofsaak, alles beoordeel en uitspraak lewer oor wat reg is en wat nie. God moes ook Jeremia se hart toets, vra hy. God ken hom en sy gesindheid. God weet wat in sy hart omgaan. Al is die wêreld korrup, sy hart moet reg wees voor God.

Ons wêreld lyk nie veel anders nie. Die vraag is: Hoe’s jou hart? As die sentrum van jou bestaan die chaotiese, onregverdige wêreld vol korrupsie en skynheiligheid is – dit is waarop jy fokus, dit is waaroor jy kla – is die antwoord: Pikgitswart. Is jou hart en gesindheid by God wat jou ken en liefhet, is die antwoord: Goed, dankie.

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria/Nederlandssprekende Gemeente

 

af
af
Copy link