Prediker 12: 9-14

Met die voorwoord tot sy boek daag die Prediker sy leser uit om krities oor die lewe te dink. Aan die einde van sy werk vind ons twee naskrifte wat duidelik nie deur die Prediker self geskryf is nie – daar word in die derde persoon en in verlede tyd na die skrywer verwys. Die twee skrywers huldig ’n eie waardering vir die Prediker se denke.

Die eerste naskrif (12: 9-11) is duidelik dié van ’n leerling van die Prediker. Hy ag die Prediker as ’n wyse man en leraar. Hy gee erkenning aan sy indringende denke en literêre vaardigheid, asook sy eerlike woorde van waarheid. Hy gebruik spreekwoorde om uitdrukking te gee aan sy waardering: Sy wyse leermeester se woorde is soos skerp stokke waarmee trekdiere aangepor word. Soos skerp spykers wat ingeslaan word, so is hoofgedagtes en aanhalings uit die algemene wysheid wat deur die Prediker deurdink en toegepas word. Dit is heilsame woorde, al is dit soms pynlik as jy hoor wat jy nie altyd wil hoor nie. Hy vereenselwig hom met die Prediker se openheid in denke en die siening dat ’n mens jou nie moet laat vasvang in rigiede denksisteme en pasklaar antwoorde nie. Die lewe is ’n leerskool wat vra dat ons voordurend keuses moet maak. Die Prediker se woorde is vir hom betroubare woorde, God se woorde.

Die skrywer van die tweede naskrif (12: 12-14) is verteenwoordigend van ’n ouer denkskool. Hy spreek sy leerling aan as my seun en vind die nadenke van die Prediker vermoeiend, nie veel meer as ’n akademiese oefening nie. Hy val terug op die siening van die leraars van die tradisionele wysheidskole: Vanuit die Joodse geloofsoortuiging dat God gedien en sy gebooie gehoorsaam moet word, ontwikkel ’n rigiede vergeldingsleer wat die moontlikheid van kritiese denke beperk. Sy oproep tot gehoorsaamheid en verantwoordelikheid voor God bring egter noodsaaklike ewewig in die nadenke oor die lewe.

Hierdie twee naskrifte help ons met die aanpak van ons persoonlike reis om die sinvolheid van die lewe as gawe van God te ontdek, en om dan die lewe sinvol te leef. Hoe pak jy jou reis aan? Voorspoedige reis!

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link