Kolossense 1: 15-20

Paulus het nou die baan geopen. Christus, die afwesige in Kolosse, word nou die aanwesige; die onsienlike word die sienlike; die een sonder rang word die eersgeborene. Weer eens span Paulus sy literêre vermoëns op ’n meesterlike wyse in om hierdie boodskap oor te dra. Hierdie keer gebruik hy ’n gedig om Christus te besing. Hierdie gedig word beskou as een van die oudste gedigte van die Christendom. Dit bevat, soos die seëngroet, rym asook verskeie verrassende elemente. Vers 15a sê wat die beeld is van die onsienlike Vader [eie vertaling]. Hoe kan die onsienlike dan ’n beeld hê? Verder word daar vir die eerste keer na Christus verwys as die hoof van die liggaam, naamlik die kerk. Gewoonlik is die kerk slegs gesien as die liggaam van Christus. Christus word in die hierdie gedig kleurryk deur middel van verskeie voorsetsels geteken. Ek noem ’n paar: deur Hom is alles geskape; Hy is voor almal; in Hom het die volheid goedgedink om te woon. Verskeie voorbeelde van herhaling kom ook voor: Christus is twee keer die eersgeborene, en twee keer kom verskillende frases van in die hemele en op die aarde voor.

Natuurlik is Paulus hier besig om die uitnemendheid van Christus te besing. In vergelyking met alle ander magte en gesagte staan Hy eerste. Daar is niemand wat naby aan Hom kom nie. Alle ander, let wel in die hemel en op die aarde, is ondergeskik aan Hom. Ons kan hieruit die afleiding maak dat sekere mense in Kolosse aan ander vreemde magte of gesagte waarde toegeken het. Vir Paulus is dit belaglik – alle ander magte is taboe. Christus is die enigste een en deur Hom is alles versoen.

In ons tyd kan lidmate maklik op sleeptou geneem word deur allerlei aansprake, byvoorbeeld die praat met afgestorwenes, raadpleging van toordokters en selfs geloof in “die sterre voorspel”. Is al hierdie dinge nie maar magte en gesagte in die hemel en op aarde nie? Hierdie oudste gedig van die Christendom sê onomwonde aan ons dat Christus al is wat ons nodig het.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link