1 Samuel 2: 9-18

Vandag is dit vir baie gelowiges in Suid-Afrika ’n dag waarop hulle kan terugdink aan hoe die Here in ons volk se geskiedenis redding bewerk het vir gelowiges wat in ’n benarde situasie verkeer het, daar by die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838. Daardie gebeure herinner ons elke jaar weer aan hoe God vandag nog in die lewe en geskiedenis van volkere optree en uitkoms gee aan sy kinders wat Hom aanroep vir redding.

Vroue het by die slag van Bloedrivier ’n belangrike rol gespeel. Hulle het saam op God bly vertrou dat Hy hulle sou beskerm. Hulle het die vlam van hoop en geloof brandend gehou. So was dit ook in die geskiedenis van Israel in die Ou Testament. Vroue soos Mirjam en Hanna is belangrike voorbeelde van vroue wat die vlam van hoop en geloof lewend gehou het, selfs toe daar menslik gesproke geen uitsig op redding of uitkoms moontlik was nie.

Mirjam het ’n leidinggewende rol gespeel by die redding van die volk van God uit Egipte. So ook Hanna, die vrou wat kinderloos was en ’n kind van die Here afgesmeek het in ’n baie donker tyd in die geskiedenis van haar volk. Nieteenstaande die agteruitgang van geloof in God in haar tyd onder die mense van haar volk, het sy ’n gelofte aan die Here afgelê dat sy, as die Here aan haar sou dink en aan haar ’n seun sou gee, daardie seun sy hele lewe lank aan die Here sou toewy. Sy het in die uitsiglose situasie van haar en haar mense se nood bly vashou aan die Here. Hierdie gelofte aan die Here het sy gestand gedoen, en haar seun het ’n profeet in God se hand geword.

Al hierdie vroue inspireer ons om vandag ook vas te hou aan die geloof in ons God, ook in die donker tyd waarin ons vandag verkeer. Miskien kan dit juis vandag die vroue wees wat vir ons almal weer rigting en koers in die geloof kan bied.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link