Deuteronomium 18: 9-22 (AFR2020)

Om sensitief te wees vir God se teenwoordigheid en werking in ons lewe, is ’n staande opdrag in die Bybel. Meestal is dit ’n positiewe opdrag om te luister na God se woorde, sy gebooie na te kom en ander mense te help. In vandag se teksgedeelte kry ons egter ’n lering wat die negatiewe voorhou as ’n riglyn om te onderskei wat die Here ons wil leer.

Die gedeelte wat ons gelees het, handel oor twee sake. Die eerste is ’n waarskuwing aan die volk. Na ’n swerfbestaan van 40 jaar deur die woestyn, staan hulle op die punt om die beloofde land binne te gaan. Dit gaan ’n veroweringstog wees, want daar woon reeds mense. Israel sal vir hulle plek moet inruim tussen die ander. Moses waarsku hulle om nie die afstootlike gebruike soos kinderoffers en toordery van daardie nasies aan te leer nie. Sulke dinge, sê Moses, is vir die Here afstootlik en Hy laat dit nie toe nie.

Die tweede saak handel oor profete. Hulle ontvang ’n roeping van God af en word gestuur om God se woord oor te dra aan die koning of die volk, sonder aansiens des persoons. Moses is self ’n profeet, en hy het so naby God geleef dat die woord vriendskap gebruik word om die verhouding te beskryf. Maar alles is nie altyd wel onder die profete nie. Daar was en is van hulle wat maak asof hulle ’n boodskap van God gekry het, en dan hul eie stories praat. Hulle is die vals profete, die wolwe in skaapsklere wat die volk wil wegvoer van die Here af.

Dan stel Moses die kritiese vraag, en dit is ’n vraag wat ons vandag nog kwel: Hoe sal ons weet watter woorde het die Here nie gesê nie? Dit is die negatiewe maatstaf om egtheid te toets. Die antwoord is eenvoudig: As dit wat die profeet sê nie gebeur nie en daar kom niks van nie, is dit vals. Dit is die boodskap vir vandag: Die een wat luister, moet goeie oordeel aan die dag lê om die egtheid en waarheid van profetiese uitsprake te toets. Daar is baie sogenaamde profete wat godsdienstige bog verkondig. Ons taak is om so naby God te leef dat ons sal aanvoel wanneer uitsprake vals is en met vals motiewe gemaak word. Ons moet God se stem goed genoeg ken om te weet wat Hy nie sou sê nie, en die valsheid dan ignoreer of ontmasker. Vals profesie versluier bedekte motiewe en bring God nie aan die lig nie. Wees dan waaksaam en luister met ’n fyn oor.

Dr Piet van Staden, Stellenbosch/Worcester

af
af
Deel met behulp van
Copy link