Efesiërs 2: 11-18

Die Efesiërbrief is ’n omsendbrief geskryf aan die vroeë kerk ná die tyd van die apostels, om riglyne te gee aan gelowiges oor die verhoudings waarbinne hulle leef: die verhouding met God en Christus, met ander gelowiges in die gemeente, in hul gesinne en huwelike, tussen gemeentes onderling, en met mense buite die kerk. Binne-gemeentelik was daar spanning tussen gelowiges wat eers Jode was en diegene wat uit die nie-Joodse godsdienste oorgekom het. Die boodskap van die evangelie toegepas op hierdie verhoudings is dat die kerk een nuwe mensheid is “in Christus”.

Wat beteken “in Christus” of een met Christus (vers 13)? Dit word verduidelik deur die lewe sonder Christus te kontrasteer met die lewe met Christus. Sonder Christus leef ’n mens ver van God, sonder God, en daarom sonder hoop. Dit is ’n lewe uitgelewer aan futiele vertroue in verganklike dinge en feilbare mense. Die lewe met Christus is ’n lewe naby aan God, omdat Christus ons met God versoen het. Daar is vrede tussen ons en God, en daarom vrede tussen gelowiges onderling. Gelowiges het saam toegang tot God, soos ’n mens in antieke tye toegang tot ’n koning kon kry slegs deur die toedoen van belangrike amptenare. Christus verleen die toegang tot God, en die Heilige Gees begelei ons om die Koning as Vader te herken (vers 18). So leef mense met ware vertroue op die Ewige Getroue.

“In Christus” dui as taalkundige konstruksie op Christus wat gelowiges se verteenwoordiger is, en verwys spesifiek na sy kruisiging. Dit dui aan dat Christus meer as ons plaasvervanger is. Hy verteenwoordig ons sodanig dat ons deel kry aan sy sterwe. Geloof beteken om saam met Christus te sterf, maar natuurlik anders: Ons sterf aan ons selfgerigtheid, ons eie belangrikheid en eie belange, sodat ons diensbaar aan Christus en alle mense kan leef. Daaraan herinner die verkondiging en sakramente ons gedurig. Dit is die leefwyse van die een nuwe mensheid wat die kerk “in Christus” is.

Leef jy “in Christus” – in jou huwelik, gesin, gemeente, dorp en land?

Gesang 391: 1-5

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link