Eksodus 19: 1-9

In die opskrif hierbo tref ons onderskeid tussen twee begrippe: toewyding en toewysing. Slegs twee letters verskil in hierdie woorde, maar daar lê ’n diepe betekenisverskil tussen die twee woorde. Om toegewy(d) te wees, beteken dat daar iets van ons as mense verwag word – ’n oorgawe, ’n verantwoordelikheid om op ’n sekere wyse voor God te lewe. Om toegewy(s) te wees, beteken dat jy aan iemand anders behoort – jy word daardie persoon se eiendom.

In Eksodus 19: 5-6 lees ons: As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ’n koninkryk wat My as priesters dien, en ’n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My. Hierdie verse roep ons op om toegewyd (gehoorsaam) aan God te lewe, maar dit kom leer ons ook dat ons slegs toegewyd kan wees wanneer ons besef dat ons deur God se genade aan Hom toegewys is, dit wil sê, dat ons aan Hom behoort en sy eiendom is.

In Eksodus 19 ontvang Moses die opdragte en wette van hoe die volk aan God gehoorsaam moet lewe. In Eksodus 20 word God se gebooie aangekondig in die vorm van die tien gebooie. Die volk van God moes egter eers besef dat hierdie gebooie slegs gehoorsaam kan word as hulle besef wie God werklik is.

Gehoorsaamheid aan God is meer as net ’n lysie van moets en moenies wat ons moet nakom. Gehoorsaamheid aan God vra ’n lewende verhouding met die God wie se eiendom ons is. Ons diens aan God mag nooit maar net leë woorde en dade wees nie. Ons dien God met dankbaarheid. Daarom leef ons in toewyding aan God alleen omdat ons aan Hom toegewys is.

Jesus, U gaan voor – ons volg in u spoor.

U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie.

Kom en vat ons hand na die Vaderland.

(Gesang 505: 1)

Ds Martin Meyer, Secunda

af
af
Deel met behulp van
Copy link