Johannes 18: 33-37

Met die koms van Christus word God se koninkryk op die aarde bevestig. Die voorspelling van Jesus se geboorte asook sy geboorte as sodanig, verseker ons dat God se koninkryk nie ver van ons is nie. Soos wat die Here vir Moses stuur om sy volk uit Egipte te lei, so stuur God die Vader die Seun om sy kinders uit die mag van sonde te red. Dit is nie meer net een volk wat God se kinders is nie – elkeen wat glo in Jesus Christus, vorm nou deel van die koninkryk van God. Die lewe van Jesus is die teken dat niemand wat in Hom glo, uitgesluit word van God se koninkryk nie.

Die dade en optrede van Jesus wys vir ons dat ons Koning omgee. Ons God gee om vir elkeen van sy kinders. Elke sieke wat Hy genees het, kon getuig van die liefde van die Here. Die woorde van Jesus is die woorde van ’n Koning. Wanneer Hy praat, luister die volk, hulle verlustig hulle in sy woorde en sy leer. Die lyding en kruisiging van Jesus maak dit vir ons as gelowiges moontlik om deel te mag vorm van God se koninkryk. 

Die opstanding van Jesus verseker ons dat ons Koning leef. Die Here het opgestaan. Ons dien die lewende Koning. Christus se hele aardse lewe verkondig die koninkryk van God en die gemeenskap waarin ons as gelowiges in God se koninkryk mag deel. Ons Koning het nie na die aarde gekom om op ’n troon te kom sit nie. Ons Koning het na die aarde gekom om aan ’n kruis te sterf. Sy koningskap sal ewig duur.

Gebed

Here, dankie dat U na die aarde gekom het. Dankie dat U u koninkryk bevestig en ons deel maak daarvan. Wees saam met ons waar ons u koninkryk verder moet uitleef in hierdie wêreld. Amen.

Ds Michael Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

af
af
Deel met behulp van
Copy link