Matteus 5: 1-12

Die lewe is moeilik. Dit is hoe dit is. Net toe ek dink ek het al die antwoorde, verander al die vrae, lees ek nou die dag op ’n bufferplakker. Hierdie woorde som die lewe op. Ons antwoorde werk net nie altyd nie. Ons het nodig om hierdie waarheid oor die lewe te aanvaar en nie daarvoor terug te deins nie. Die oomblik wanneer ons eerlik hieroor is, begin ons vermoëns ontdek om die swaar van die lewe te hanteer. Ons ontdek maniere om nie daardeur ontkrag te word en toe te laat dat die lewe met sy moeilikhede ons verlam nie. Ons ontdek dat ons die mag het om keuses te maak, om óf magteloos en weerloos te voel óf onverskrokke te kies om die lig in die duisternis te wees.

Hierdie perspektief gee ’n invalshoek om die saligsprekinge te verstaan. Die saligsprekinge handel oor die vestiging van God se liefde in elke aspek van ons lewe. Dit is die etiek, die so-moet-ek-doen van God se koninkryk. Wees lief vir God en lief vir jou naaste.

God vra dat sy geregtigheid, sy Liefde, geskep word deur mense wat deur sy Gees gelei word. Deur my en jou. God vestig sy geregtigheid deur mense wat weet hoe afhanklik hulle van Hom is. Deur mense wat sensitief is vir die seer. Deur mense wat bereid is om sagmoedig te lewe. Deur mense wat honger en dors na geregtigheid. Deur mense wat bereid is om barmhartigheid te bewys. Deur mense wat suiwer van hart is. Deur mense wat bereid is om vredemakers te wees. Deur mense wat bereid is om vervolg te word ter wille van geregtigheid. Deur mense wat bereid is dat ander hulle om sy ontwil beledig en vervolg.

Dít is hoe God sy koninkryk laat gebeur. Deur die sagte oog, die omhelsende arm, die vredemakende hand van sy mense. Gelukkig is hulle wat in hierdie wêreld, met sy pyn, verlies, hardvogtigheid, onreg, harteloosheid, geweld en vervolging, die seën en teenwoordigheid van God kan beleef. Gelukkig is hulle wat ten spyte van hul broosheid, ook hul krag kan ontdek.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link