Lukas 9: 51-55; Handelinge 1: 6-8, 8: 4-8 en 8: 14-17:

Daar is ’n groot verskil tussen nalopers en ware navolgers van Jesus Christus. Daar is ’n reuseverskil tussen om, aan die een kant, van Jesus bewus te wees, oor Hom te lees, die feite van sy lewe te ken, selfs met sy sake besig te wees, en Hom aan die ander kant van harte in alles na te volg.

Ons Skrifgedeeltes vandag is twee parallelle uit die apostel Lukas se twee boeke in die Nuwe Testament. Albei vertel verhale waarin Samaritane ’n rol speel. In die eerste verhaal, in Lukas 9, gaan Jesus op sy tog van Galilea na die Paasfees in Jerusalem, doelbewus nie met ’n ompad langs die Samaritane se gebied verby soos wat die Jode van sy tyd dikwels gedoen het nie. Hy reis opsetlik deur die Samaritaanse gebied. Die inwoners weier egter om Jesus en sy dissipels te akkommodeer, wat die broers Johannes en Jakobus woedend laat vra dat Jesus vuur uit die hemel moet afbid om die Samaritane te verteer.

In die tweede verhaal, in Handelinge 8, verkondig Filippus die evangelie en luister die Samaritane na sy prediking. Dit bring groot blydskap in daardie stad. Die tyding oor die Samaritane se bekering bereik ook die ore van die apostels, en onder andere word die apostel Johannes na die Samaritane gestuur om die seën van die Heilige Gees oor hulle af te bid. Dieselfde Johannes wat voorheen die vernietigende vuur oor die Samaritane wou hê.

Die verskil tussen hierdie twee verhale is dat Handelinge 1: 6-8 met Johannes gebeur het: …julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… – ook in Samaria, ook onder die Samaritane. As die Heilige Gees in jou werk, kan vyandskap verkrummel en met broederskap vervang word. Dit maak van blote nalopers van Jesus, soos Johannes in Lukas 9 se beskrywing was, ware navolgers, soos die Johannes waarvan ons in Handelinge 8 lees.

Gebed

Here, stuur u Heilige Gees vandag saam my, sodat ek nie net ’n naloper nie, maar ’n ware navolger van U sal wees. Amen.

Dr Gerhard Nel, Horison Roodepoort

af
af
Deel met behulp van
Copy link