Joël 1: 1-4 en 3: 18-21

Die maand voordat die Adventtyd begin, staan in die kerkjaar bekend as Eskatologie. Eskatologie beteken laaste dinge. Dit het te doen met die laaste gebeure net voordat iets besonders plaasvind. Omdat ons in die kerkjaar op pad is na die Adventtyd en Kersfees, gee ons nou aandag aan die laaste dinge voordat Jesus gekom het. Die profete het elkeen op ’n eie, unieke wyse oor die laaste dinge geprofeteer.

Joël begin sy profesie met die beskrywing van opvolgende sprinkaanplae en ’n geweldige droogte. Die bedoeling van hierdie rampe is om die volk hulle te laat verootmoedig sodat hulle terugkeer na die Here. Joël beskryf die sprinkane as ’n groot leër wat alles verwoes. Die Here, as Aanvoerder, laat sy stem opklink. Hierdie leër is ontsaglik groot en hulle voer sy bevele uit (2: 11). Hierdie dag van die Here is ’n verskriklike dag. Niemand is daarteen bestand nie.

Na die verwoestende optrede van die sprinkaanleërmag, roep die Here die volk op: Kom met julle hele hart terug na My toe… Skeur julle harte, nie julle klere nie (2: 12 en 13). Joël moedig die volk aan om terug te keer na die Here, want Hy is immers genadig. Joël aanvaar dat vergewing nie vanselfsprekend is nie. Hoopvol formuleer hy: Wie weet, dalk verander die Here die straf (2: 14).

Die Here vergewe: Ek stuur vir julle koring en wyn en olie… (2: 19). Die Here stuur ook sy Gees na die mense. So verander Hy die verskriklike dag van die Here in ’n genadedag, ’n dag van oorvloed, ’n dag wanneer Ek my volk se sonde sal vergewe (3: 21). Joël bevestig in sy boodskap dat die Here ellende verander in uitkoms en verlossing, ’n nuwe toekoms. Joël kon nie weet watter nuwe toekoms sou aanbreek nie. Hy kon net verwag dat sonde vergewe sou word. Ons is begenadig om te weet dat daardie nuwe toekoms reeds aangebreek het, want Jesus Christus het gekom.

Kom ons onthou Joël se oproep dat ons met ons harte moet terugkeer na God toe, elke dag.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link