2 Samuel 22: 17-20, 29-34

Hoe sien God jou? Voel jy geliefd, kosbaar in God se oë? Is God bly oor jou? Is God se liefde vir jou groot en ruim? Leef jy in God se lig en vrede, omring deur God se warmte? Wanneer die lewe gebeur, stuur God se hand jou en help jou oor struikelblokke? Voel jy veilig en geborge by God? Of dink jy God is teleurgesteld in jou, sien jou nie regtig raak nie? Jy is tog niks besonders nie, doen nie veel vir God of ander nie. Wie God se liefde nie ervaar nie, sal nie kan raaksien hoe God elke dag daar is nie. Hulle gaan maar alleen verder. Besluit self. Sukkel self. Maak planne en soek oplossings. 

Dawid se danklied sing oor hoe hy in alles net op God gereken het. Dit is nie omdat hy so goed, besonders of foutloos was nie. Inteendeel, hy was ’n gewone, feilbare mens. Maar hy kon God se liefde vir hom verstaan en ervaar. Daarom kon hy God se hand in sy lewe sien en het hy geliefd, bevryd en veilig gevoel.

Die Samuel-boeke vertel die geskiedenis van Israel en koning Dawid. Van al Dawid se Psalms haal Samuel net Psalm 18 hier aan. Die lied vat sy hele lewe saam. Hy staan op die punt om af te tree. Sy dae van militêre leierskap is verby. Deur sy hele lewe was God sy beskermer en redder. Soms was die nood groot: gevaar, bedreiging, ellende van alle kante. Die gedig beskryf dramaties hoe God tot sy redding kom en selfs die hele natuur inspan om te help.

Dawid se dankbaarheid is groot. Hy wil sy lig laat skyn. Hy het moed vir alles wat vir hom voorlê. Die gedig gaan oor ’n besondere verhouding met God. So lyk die lewe. So lyk geloof. Wie op God reken, sal nooit net uitgelewer wees aan die wêreld of eie ontoereikendheid nie. God se geliefdes leef oorwinnend. Weet, verstaan en ervaar jy dit ook?

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria/Nederlandssprekende Gemeente

 

af
af
Copy link