Lukas 23: 45b

Die Lukas-evangelie gebruik die Markus-evangelie as bron. Tog verskil die sterwensvertellings nogal opmerklik. By Markus skeur die voorhangsel nadat Jesus sterf, maar by Lukas voordat Jesus sterf. Skynbaar is dit by Lukas die bedoeling dat die voorhangsel skeur terwyl dit donker is, terwyl God se oordeel oor mense se sonde, oor ons donkerte, voltrek word. By Lukas is die bedoeling dat Jesus se veroordeling van Israel se tempeldiens nou bevestig word. Die skeur van die voorhangsel is simbolies van die Romeine se toekomstige vernietiging van die tempel met die Joodse oorlog, wat plaasgevind het lank voor die Lukas-evangelie geskryf is.

Dit is nogal skokkend om te registreer dat mense se godsdiens deel van ons donkerte kan wees en onder God se oordeel kan staan! Wanneer is godsdiens dan so verkeerd, so donker? Die Jerusalemse tempel was meer as aanbiddingsentrum en offerplek. Dit was die setel van die politieke mag van die Israelse tempelstaat. Die godsdiensleiers was tegelyk politieke leiers, met die gepaardgaande mag, rykdom en aansien. Die Romeinse owerhede het grootliks die Joodse tempelstaat sy gang laat gaan en so rus en vrede verseker, terwyl hulle natuurlik swaar belastings gehef het, naas die tempelstaat s’n. Die meeste gewone mense het dus verarm en die godsdienstiges het in weelde geleef. Die tempelstore, waarvan die voorraad gebruik moes word om armes te voed, het geslote gebly, tot voordeel van die elite. Toegang tot God by die tempel is beperk tot Joodse mans met die vereiste graad van reinheid. So is die meerderheid van die bevolking uitgesluit van ontmoetings met God in die tempel. Sulke onbarmhartige en uitsluitende godsdienstigheid kom onder die oordeel van God. Sulke godsdiens is deel van ons donkerte. Sulke godsdiens is selfdiens.

Hoe sou God oordeel oor my en jou godsdiens? Bedryf ons godsdiens ter wille van ons eie voordeel? Is dit deel van ons donkerte? Of het die sterwe van Christus ons bevry tot diens en barmhartigheid en geregtigheid? Jesus se sterwe bring lig, ook in ons godsdiens, sodat ons in diens van God se liefde kom.

Gesang 390: 1-4

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link