Markus 16: 15

Soveel mense is gefrustreerd met die kerk, maar dit is nie ’n nuwe verskynsel nie. Reeds in 1552 het Calvyn in ’n brief aan ’n biskop geskryf: Die liggaam van Christus lê bloeiend. Meer onlangs skryf Rick Warren: Die kerk is die liggaam van Christus, maar dit lyk asof hierdie liggaam geen hande en voete het nie – meeste van die tyd net ’n groot mond.

Maar wat is dit wat die liggaam van Christus bloeiend het? Waarom loop die kerke leeg en besluit soveel mense om eerder buitekerklik te bly? Is dit weens dieselfde probleme wat die vroeë kerk in Jesus se tyd ervaar het? Geestelike leegheid, armoede, siekte, ongeletterdheid? Of dalk onverdraagsaamheid?

Daar is nie meer tyd of ruimte vir mense wat anders dink as ek nie, anders lyk as ek nie. Besluite word nie geneem in belang van die kerk nie, maar oor dit wat my die beste sal pas. Kerke loop leeg, nie omdat mense ’n geloofsteleurstelling gehad het nie, maar omdat mense binne hierdie liggaam seer veroorsaak. Met oningeligte opinies, kortsigtigheid, oordeel, ensovoorts. Ons hoor wat ons wil hoor en sien net wat ons wil sien. Alles eienskappe wat nie tuishoort by die liggaam van Christus nie.

Toe Jesus sê Gaan uit, het Hy nie noodwendig bedoel om te gaan preek nie, maar om sy werk te gaan voortsit. Gee om vir die mense waarvan die wêreld liefs wil vergeet. Versorg die onderdruktes, die armes, siekes, blindes en melaatses. Ontferm julle oor die weduwees, wese en haweloses. Wys vir die wêreld hoe genade, deernis, barmhartigheid, vergifnis, verlossing en ’n nuwe lewe in Christus lyk. Wees my hande en voete…

Is ons dit? Of is ons eerder deel van die oorsaak dat die liggaam van Christus bloeiend is?

Gebed

Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou.

Laat ons die hele lewe op liefde bou.

Laat heers oor ons u vrede, en bind ons saam.

Verhoor tog ons gebede in Jesus Naam.

(Gesang 532: 3)

Ds Marissa Kidson, Pretoria-Wes

Share via
Copy link
Powered by Social Snap