Markus 10: 17-31

Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Mense dien die Here opreg, leef streng volgens die tien gebooie en vermy enigiets wat sonde kan wees. Maar is dit genoeg?

Markus 10: 17 vertel hoe ’n man na Jesus toe hardloop en voor Hom neerval. Hy verklaar dat hy van kleins af die gebooie streng nakom. Hy is duidelik ’n goeie Jood, iemand vir wie die gemeenskap groot respek het. Maar Jesus vra van hom nóg meer: Verkoop alles wat jy het en dan kom volg jy My! Dis egter nie so maklik nie, want hy is ’n ryk man met baie gevestigde belange. Hy besit waarskynlik eiendom en het familie wat van hom afhanklik is. Eintlik is dit vir hom onmoontlik om gehoor te gee aan Jesus se oproep. Jesus bevestig dit ook teenoor die dissipels met die beeld van ’n kameel wat eerder deur die oog van ’n naald kan gaan.

Luther sê na aanleiding van hierdie verhaal: Dít wat ’n mens die meeste liefhet, is sy God. Dit is ons dilemma: Ons is almal verknog aan ons familie, ons huise, ons besittings. Dit is ons sekuriteit in die moderne wêreld. Ja, soms verafgod ons hierdie dinge, soms spandeer ons skandelike bedrae geld aan dinge wat slegs vir onsself waarde het. Dan is ons dalk skatryk, maar eintlik brandarm.

Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Moet ek vandag al my besittings verkoop en die geld vir die armes gee… sodat ek self ’n arme word wat afhanklik is van ander se aalmoese? Nee, ek dink nie so nie. Maar ek móét myself eerlik ondersoek om te bepaal wie of wat werklik vir my God is, en wat ek met my rykdom doen.

Dan kan ek tog antwoord op Jesus se roeping – net hier waar Hy my laat woon, met die middele wat Hy in sy goedheid vir my gegee het. En dan begin die ewige lewe van dankbaarheid en diens nou reeds.

Dr Wouter van Wyk, Sinodaal

af
af
Copy link