2 Konings 2: 1-18

Die verhaal wat ons in 2 Konings 2 lees, handel oor Elia se leierskap wat na Elisa oorgeplaas word. Verandering van leierskap is altyd ’n komplekse saak, want dit skep onsekerheid by mense. In ’n tyd van onstabiliteit en onsekerheid moet Elisa die verantwoordelikhede van Elia nou oorneem as geestelike leier van die volk. Waarskynlik het hierdie taak vir Elisa bedreigend en byna onmoontlik gelyk. Tog bly hy vasberade en getrou om aan God gehoorsaam te wees en hierdie roeping by Elia oor te neem.

In die verhaal vra Elia vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Elisa se antwoord is dat hy ’n dubbele deel van sy voorganger se gees wil ontvang. Daarmee erken Elisa dat hy met dieselfde geloof as Elia sy taak wil aanpak. Uit die verdere geskiedenis van Elisa lees ons dat hy as geestelike leier die voorbeeld van Elia gevolg het en besondere betekenis gehad het in die lewe van die volk. Sy geloof het die toets deurstaan.

In watter mate sal daar ook oor ons getuig word dat ons geloof die toets deurstaan het? In die moeilikste omstandighede behoort ons fokus steeds te wees om te lewe in die koninkryk van God. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood word ons daaraan herinner dat dit God self is wat ons lewens regeer. Ons ontvang die opdrag: Gaan en maak mense my dissipels. Ons ontvang die Heilige Gees wat ons versterk om voort te gaan en getrou te bly. Ons kyk na die werklikheid rondom ons deur die oë van geloof. Al word ons geloof getoets, is die oorwinning reeds vir ons behaal deur Jesus Christus. Met vertroue en sekerheid kan ons die toekoms tegemoet gaan, want God slaap nie en Hy sluimer nie in nie.

Elisa lewer ’n besondere getuienis oor die lewe van Elia in die woorde van 2 Konings 2: 12: My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters! Mag dit ook die getuienis wees oor ons geloof.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link