Lukas 2: 8-20 

Vir die eerste hoorders sou Lukas 2: 8-20 nie sin gemaak het nie. Hoekom verskyn engele aan herders? In daardie tyd was daar ’n baie duidelike hiërargie in die heelal. In die kosmiese hiërargie was God bo, gevolg deur ander gode of kinders van gode (vir heidennasies) of aartsengele, waarna gewone geestelike wesens soos engele en onrein geeste volg, dan die mens, en onder die mens die res van die geskape wesens.

In die geval van die mens was die adellikes, priesterhoofde en skrifgeleerdes bo aan die leer. Daarna het die politieke leiers en familiehoofde gevolg. Volgende in die hiërargie was besigheidsmanne. In hul wêreldbeskouing was mense sonder status of reputasie op die onderste vlak van die sosiale leer. Dit was gewoonlik die trekarbeiders, belastinggaarders, prostitute en herders. 

Hoekom is herders so negatief gesien in die tyd van die Nuwe Testament? Hulle is as oneerlik gesien, want hulle het dikwels hul kuddes op ander mense se grond laat wy. Hulle is ook beskou as mense sonder eer – daar is van mans verwag om by die huis te wees en hul vrouens te beskerm, en die herders was nooit by die huis nie.

Die verrassing in die teks is dat engele, wat so hoog op die lys van die kosmiese hiërargie is, aan herders verskyn. In plaas daarvan dat die engele aan die adellikes of die hoëpriester verskyn en hulle die boodskap van vreugde gee, verskyn die engele aan herders! Hierdie gebeure sê egter iets wonderlik van die geboorte van Christus.  Eerstens word dit duidelik dat God in Jesus se geboorte die afstand tussen hemel en aarde uitwis. In Jesus is God intiem naby. Tweedens wys die teks vir ons dat die aardse grense wat mense van mekaar skei, vir God irrelevant is. Derdens sien ons dat Jesus se geboorte die potensiaal het om uiteenlopende groepe saam te bind. Laaste hoor ons dat God selfs mense soos herders, wat in die oë van die samelewing onbelangrik is, kan gebruik om sy Woord te verkondig.

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

af
af
Copy link