Prediker 5: 9-19

Ons het die afgelope tyd gesien hoe krities die boek Prediker is oor die mens se geswoeg. Dit kan ’n mens maklik laat vra of hy dan luiheid aanwakker. Allermins! Daar is ’n baie fyn lyn tussen iemand wat swoeg om rykdom te vergaar en iemand wat hard werk. Daar is ’n verskil tussen die opgaarder en ’n arbeider wat sy dagtaak voltooi het en rustig kan gaan slaap. Die een wat bymekaarmaak, sal nooit genoeg hê nie, en so iemand kom nooit tot rus nie.

Daar is adel en vreugde in arbeid (3: 22; 5: 11; 9: 7-10). Om na ’n dag se harde werk tot rus te kom, dit gee vreugde. Geniet jou lewe, want dit span die kroon op jou arbeid (sien die klem hierop in Pred 5: 17-19). Om die lewe te kan geniet, is ook ’n gawe van God.

Die opgaarder sal nooit geluk of tevredenheid ervaar nie (6: 1-2, 7) – die dryfveer is verkeerd. Dit word ’n sinnelose gejaag na eiebelang. Die mens wat daarvan bewus is dat elke dag, asook elke dag se brood, uit God se hand kom, kan elke aand tevrede gaan slaap. Geld en besittings op sigself is nie negatief nie, maar dit word waardeloos wanneer die besittings ’n slaaf maak van hul eienaar.

Om elke dag in erkentlikheid en diep bewus van ’n mens se afhanklikheid uit God se hand te leef (5: 17-19), verskaf vreugde. Die tema van carpe diem kom op meer as een plek in die boek Prediker voor (Pred 2: 24-26; 3: 12-13, 22; 8: 15), en elke keer binne die konteks van: die dag is ’n gawe van God, geniet dit!

Vergeefs word sonder God jou huis gebou.

Te swak is so ’n huis om stand te hou.

Vergeefs word sonder Hom die stad bewaak.

Vergeefs word alles sonder Hom gemaak.

 

Vergeefs word vroeg die môre opgestaan,

word laat gaan slaap en moeitevol bestaan.

Vir hulle wat Hy liefhet, daarenteë,

sal Hy in hulle slaap dit alles gee.

(Psalm 127: 1-2)

Prof Ananda Geyser-Fouché, Universiteit van Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap