Job 11 (AFR2020)

Job se drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar, praat hom moed in, maar op ’n vreemde manier. Hulle het geglo dat God ’n mens beloon met goeie gesondheid en voorspoed as jy reg en Godvresend leef, maar as jy sondig, tref Hy jou met allerhande teenspoed en ellende. Job moes dus gesondig het.

Job hou voet by stuk: Ek is onskuldig.

Job se antwoord was heiligskennis in die ore van sy vriende. Daarom raas Sofar hier in hoofstuk 11 met Job: Jy verstaan nie hoe ingewikkeld die wysheid is nie. Jy het ook nie begrip van wie God werklik is nie. Laat staan jou sonde, en alles sal weer rustig word in jou lewe. Dit klink so oortuigend, so logies. So vroom. Oordink jou sonde in die lig van jou teenspoed, suiwer jou lewe daarvan, en God sal jou weer seën.

Job wil daar niks van weet nie. Hy kan nie aanvaar dat die Here ’n mens so sal pynig uit wraak of om jou ’n les te leer nie. Daarom reageer hy sarkasties op sy vriende se vermanings: Waarlik, julle is die enigste mense wat iets weet! Met julle sterf die wysheid seker uit! Hy onderskei al die soorte wysheid: dierewysheid, wysheid van voëls, die aarde se wysheid, die wysheid van die visse in die see, en die wysheid van mense wat hulle oor tyd bymekaarmaak. Daar is baie stemme wat getuig oor die wysheid van God, maar God is die oorsprong van alle wysheid.

Hierin lê Job se boodskap vir ons: Moenie paniekerig raak as teenspoed jou tref nie. Moenie luister na mense soos Job se vriende wat konsentreer op die negatiewe van die lewe nie. Soek wysheid oor jou situasie, en soek dit by die Here. Hy is immers die bron van wysheid, Hy is die wysheid self. Ja, ’n mens kry wysheid saam met grysheid, maar soos Oscar Wilde gesê het: Partykeer kom ouderdom alleen. Soek jou wysheid by die Here, want Hy maak donker plekke lig.

Dr Piet van Staden, Stellenbosch/Worcester

af
af
Deel met behulp van
Copy link