Lukas 5: 5

Uit ervaring het Simon-hulle geweet dat die gunstigste tyd om vis te vang, die nag is. Maar nou is Simon tog bereid om oordag die hopelose taak aan te pak om die nette te gaan uitgooi. Hy doen dit om ’n bepaalde rede. Hy moes in Jesus se verkondiging voor die Goddelike hoogheid van wat verkondig word, te staan gekom het. Daarom is hy bereid om op u woord die nette uit te gooi.

Jesus se verkondiging kan nie van Hom as persoon losgemaak word nie. Nie dat Jesus so ’n besonder welsprekende redenaar was nie. Dit gaan nie oor sy persoonlike kwaliteite nie. Sy persoon gaan in sy woord op. Sy verkondiging wys eerder na Hom as die woord van God, en so na God toe. Daarom is dit ook nie vir Lukas nodig om vir sy lesers die inhoud van wat Jesus vir die skare geleer het, op te som nie. Jesus is self woord van God. God se woord rig hom nie tot ons intellek nie, maar tot ons wil; wetenskaplike navorsing hoor dit nie, gehoorsaamheid luister daarna.

God se woord in mensetaal kan glad nie as sodanig van buite af waargeneem word nie. Want sy woord maak altyd aanspraak op die hoorder en kan net verstaan word wanneer die hoorder die aanspraak wat God op hom het, erken. Hierdie boodskap kan nie vanuit ’n neutrale, onaangeraakte posisie as God se woord verstaan word nie. Simon verstaan dat wanneer hy na God vra, vra hy na sy Here aan wie hy verantwoording verskuldig is: Op u woord, op u bevel, gaan ek uit. Sy eie kundigheid gee hy prys. Dit bring hom niks in die sak nie. Dit alles bly deel van die nag. Wat dit ook al mag inbring, aan die einde het ons niks gevang nie. Waar die ware heil ons tegemoet kom, verstaan ons die onheil waaruit ons kom.

O soek na die Here terwyl Hy te vind is

en roep Hom aan, prys Hom, hier naby is Hy.

(Gesang 483: 3)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link