Lukas 10: 25-37

In vers 25 vra die wetgeleerde vir Jesus ’n strikvraag: Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ons worstel vandag nog met die vraag. Moontlik verwoord ons dit net anders. Dikwels word ons maar net saamgesleep deur die sinloosheid van omstandighede. Dan begin ons vra: Hoe leef ek sinvol?

Die wetgeleerde is nie tevrede met die antwoord wat Jesus hom gee nie. Die godsdienstige reëls van daardie tyd het mense lamgelê. Dan vertel Jesus die verhaal van die man wat langs die pad oorval en beroof is. Terwyl hy daar lê, kruis die paaie van die priester, die Leviet en die Samaritaan met syne.

Daar is twee moontlikhede. Jy kan ompad stap, soos die priester en die Leviet. Dit is ironies dat hulle die man langs die pad gesien het, maar dat die reinheidswette hulle genoop het om hom te vermy. Al het hulle sy seer raakgesien. Ons sien elke dag om ons die gevolg van hongerte, seer en swaarkry. Ons vermy situasies wat moontlik gevaar mag inhou. Dit is makliker om net onbetrokke te bly en rustig voort te gaan met jou lewe. Of jy kan intens betrokke raak by jou medemens, soos die Samaritaan. 

By wie moet ek betrokke raak? Hoe? Jesus leer ons dat dit die mense is wat ons hulp op daardie oomblik nodig het. Met wat jy tot jou beskikking het – hetsy jouself, jou tyd of jou besittings. Dalk is die mense wat jou die meeste nodig het op daardie oomblik jou gesin, jou geliefde. Dit kan jou kollega wees, of die persoon in die tou agter jou in die winkel. Jesus sê vir hierdie man dat ons sin vind wanneer ons betrokke raak. Om die Here te dien, beteken dat ek die lewe aanpak. In die lewe dien ons die Here. Kom ons mis nie die belangrikste in die lewe nie. Kom ons gaan dien God in en deur ons naaste!

Gebed

Here, help my om daar te wees wanneer my naaste my nodig het! Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

af
af
Deel met behulp van
Copy link