Openbaring 3: 7-13

Die sleutel van Dawid in hierdie gedeelte verwys waarskynlik na Jesaja 22: 22 waar Gilkija die verantwoordelikheid kry om die toegang tot die koning se paleis in Jerusalem te beheer. Deur Jesus Christus kry ons nou vrye toegang tot die koninkryk van God. Jesus Christus is die sleutel wat dit vir mense moontlik maak om deel van God se koninkryk te wees. Die troos vir die kerk is dat niks of niemand weer hierdie deur kan toesluit nie. Dit wat Jesus Christus gedoen het, kan nie ongedaan gemaak word nie.

Die sinagoge van Satan verwys na mense wat vyande van God en sy kerk is. In die die eerste eeu na Christus was daar onder andere ook Jode wat die kerk vervolg het. Hulle was van mening dat hulle die ware volk van God is. Die kerk, dit wil sê, almal wat in Jesus Christus glo, is egter God se volk. Ons is vandag ook nog deel van God se volk. Maar juis dit maak dat ons vyandigheid en teenkanting te wagte moet wees.

Die uitdrukking vashou word drie keer in hierdie gedeelte gebruik. Eers word dit gebruik as ’n bevestiging dat die gelowiges aan Jesus Christus se boodskap van volharding in lyding vasgehou het, dan as ’n belofte dat God hulle sal vashou in die tyd van beproewing, en laastens as ’n oproep aan die kerk om vas te hou aan hul kroon. Laasgenoemde dui daarop dat ons deel het aan die koninkryk van God.

Lyding en beproewing is deel van kerkwees. God belowe nie dat ons nie sal swaarkry nie, maar wel dat Hy ons sal vashou en by ons sal wees wanneer swaarkry oor ons pad kom. Ons as sy kerk leef in afwagting van Jesus se wederkoms. Dit gee aan ons hoop. Die kerk is vir God belangrik. Soos ’n pilaar in die tempel, is ons altyd in God se teenwoordigheid en het God met ons ’n persoonlike en intieme verhouding deurdat ons elkeen ’n nuwe naam van God kry. Dit maak van ons mense met ’n nuwe identiteit wat anders leef.

Dink na:

Is dit altyd maklik om deel van God se koninkryk te wees?

Watter verandering behoort dit aan ons lewens te maak?

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap