Matteus 11: 2-12

Jesus het God se koninkryk laat kom in die wêreld. Ons wil in sy voetspoor volg, maar soms gaan sy manier van doen ons teen die grein. Ons wil kwaad wees oor onreg. Dan soek ons vergelding. Boosdoeners moet hul verdiende loon kry. Johannes het ook so gevoel. Hy was onskuldig in die tronk om tereggestel te word. Waar bly God se vergelding? Was dit nie die Messias se taak nie? Is Jesus nou die Messias of nie?

Voordat hy tronk toe is, het Johannes gepreek uit Jesaja oor die herstel wat God sal bring. Israel sal herleef. ’n Weg word gebaan in die woestyn. Woestyn simboliseer die moeilikheid in die lewe. Woestyn is waar die jakkalse woon. Hulle kom uit hul gate om die bietjie lewe wat daar nog te vinde is, dood te maak en op te eet. In die Jesus-tradisie is koning Herodes Antipas dikwels ’n jakkals genoem. Die bietjie wat oor was van God se mense, het hy kom vernietig. Hul grond is gevat en hulle moes swaar belastings betaal. Die jakkals het hulle van ’n toekoms beroof. Maar, profeteer Johannes, die koninkryk is naby. God kom en sal herstel bring. God se Gestuurde, die Messias, Jesus, sal dit doen.

Toe loop alles skeef en Johannes begin twyfel. Jesus kom nie met geweld om die jakkals te vernietig en Johannes te bevry nie. Jesus laat blindes sien en dowes hoor. Hy bring die goeie nuus aan hulle wat geen hoop gehad het nie. Só word Jesaja se profesie waar. Só kom die herstel. Maar baie neem aanstoot aan Jesus se manier van doen – genade bo vergelding. Ook Johannes neem aanstoot en word ’n struikelblok. 

Neem ons ook aanstoot aan genade bo vergelding? Begin ons twyfel wanneer dit vir ons persoonlik moeilik raak? As ons kan vreugde vind oor hoe God se herstel gekom het, sal ons kan meewerk om God se koninkryk te laat kom, om die woestyn te verander in grasveld, ’n plek van vrede en blydskap.

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria/Nederlandssprekende Gemeente

 

af
af
Copy link