Obadja 15-21

Obadja is die kortste boek in die Ou Testament. Volgens Obadja het die Here ’n boodskap gestuur waarin oordeel oor Edom beskryf word.

Die hoogmoed en vermetelheid van die Edomiete word uitgewys. Hul hoë bergwoning sal hulle nie beskerm nie. Hul rykdom en voorrade sal gestroop word (vers 6). Edom se bondgenote sal hom in die steek laat. Vriende sal vir hom strikke stel en hom verraai, want dit is daardie dag van die Here.

Maar dit is nog nie die einde nie. Op daardie dag van die Here sal die wyses nie meer raad hê nie en die soldate sal bang word. Die Edomiete het hulle mos verlekker in die rampe wat Juda getref het. Hulle het ook van die besittings gebuit (vers 13). Die Edomiete het by die kruispaaie gaan staan, die vlugtelinge doodgemaak en die oorlewendes uitgelewer (vers 14). Vir hulle is die oordeelsdag, die dag van die Here, naby (vers 15a). Die oordeelsuitspraak word opgesom: Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word (vers 15b).

Obadja verbreed die uitspraak. In die eerste deel word ’n enkele volk, Edom, aangespreek, maar vanaf vers 16 gaan dit oor die eskatologiese, komende oordeel oor alle volke. Aan die einde van die tye sal nie net Edom nie, maar alle volke die oordeelsbeker moet drink. Hulle sal dit drink en sluk, sonder ophou (vers 16), want die dag van die Here is naby.

Hierdie dag van die Here sal gelukkig en genadig nie net ’n oordeelsdag wees nie, die Here gee immers die versekering: …op Sionsberg sal daar uitkoms kom, dit sal weer ’n heilige plek wees (vers 17). Op die dag van die Here sal die koningskap van die Here herstel word (vers 21). Obadja het nie geweet wat die aard van die uitkoms sou wees nie of hoe dit sou gebeur nie. Hy het net die verwagting gehad. Hy het net geweet dat die komende dag van die Here naby is. Vir Obadja was merkwaardige gebeure besig om nader te kom. Daardie dag het toe wel gekom, want Jesus Christus is in Betlehem gebore.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link