Kolossense 3: 1-17

Lees Kolossense 3: 1-17 rustig deur. Lees die teksverse met aandag. Moenie vandag lees om te leer nie, maar fokus daarop om te hoor. Die proses van luister verskil baie van die proses van lees. Ons wil vandag, en vir die res van hierdie week, die teks aandagtig hoor en daarin ons stiltetyd deurbring. Konstruktiewe lees van die Skrif hierdie volgende sewe dae mag jou vriendelik verras. Lees die verse nou weer aandagtig deur.

Dink na oor die teksvers se woorde, byvoorbeeld die woorde alles, doen en dank. Ander woorde kan moontlik ook vir jou opvallend wees. Neem jou tyd met hierdie woorde. Dink na oor wat hierdie woorde vir jou beteken. Neem vrymoedigheid om dit te herhaal, selfs te memoriseer, byvoorbeeld: En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen dit alles in die Naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur Hom dank. Of vers 15: Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer… (NDV). Neem nou jou tyd met die nadink van die woorde wat jy gelees het.

Wanneer jy gereed is, word dan stil in gebed. Tree met die Heer in gesprek oor die woorde van Kolossense 3 wat jou aandag getrek het. Neem vrymoedigheid om toe te laat dat die Heer ook tot jou spreek deur sy Woord. Onthou ook vandag die tollenaar se gebed in Lukas 18: 13: En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig! (OAV).

Oorweeg die woorde van die teks nou prakties. Wat behels dit vir jou in jou lewe? Is jou hele lewe ’n uitbeelding van aanbidding en lof aan God? Oorweeg jou dag wat voorlê. Is jou dag ingerig om in alles wat jy doen erkenning te bring aan Jesus? Is daar vir Jesus plek gemaak in jou dag? Verheerlik jy vandag Jesus se Naam? 

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link