Hebreërs 10: 25; 1 Korintiërs 12: 18

Waarom is dit belangrik om kerk toe te gaan wanneer ek die boodskap op televisie of radio kan hoor? God het geweet dat sulke vrae gevra sou word, en daarom vind ons antwoorde op hierdie vraag op verskeie plekke in die Bybel. Dit is nodig om kerk toe te gaan, nie net omdat die Woord van God so beveel nie, maar ook omdat die kerk ons nodig het!

Ons lees in 1 Korintiërs 12 dat alle Christene aan die liggaam van Christus behoort. Ons elkeen is toegerus om ’n rol binne die liggaam te vertolk, al voel dit hoe gering. Wanneer iemand besluit om van die kerk te onttrek, ontbreek ’n deel van die liggaam. Hoe meer mense onttrek, hoe swakker word die liggaam, totdat daar eindelik niks of niemand meer oorbly om die werk van Christus op aarde voort te sit nie.

Miskien is jy van mening dat minder mense sal onttrek as verandering, vernuwing kom en mense nie meer so kortsigtig of verknog aan tradisies is nie. Tog is die eintlike vraag: Waarom gaan jy kerk toe? Om mense te ontmoet, of om God te ontmoet? Dikwels hoor ons mense sê: Ek kry nie ’n boodskap nie, of Ek hou nie van die dominee nie. Wat gee jy wanneer jy kerk toe kom, of is jy slegs aan die ontvangkant? Verootmoedig jy jou en bely jy deur ons lied en gebed? Loof en prys jy God om jou dankbaarheid te wys?

Onthou altyd dat die kerk uit gebroke en unieke mense bestaan, en daarom sal die kerk nooit perfek wees nie. Daarom dat Paulus in Efesiërs 4 ’n beroep op die gemeente doen om beskeie, vriendelik en geduldig te wees. Hy vra dat ons mekaar in liefde sal verdra. Dat ons nie op mekaar se foute sal konsentreer nie, maar eerder die opdragte wat ons as kerk ontvang, sal uitvoer. Om God se hande en voete te wees.

Ds Marissa Kidson, Pretoria-Wes

Share via
Copy link
Powered by Social Snap