Johannes 1: 43-51

Het jy ’n spesiale stilwordplek in die huis of in die tuin waar jy rustig kan word? Daardie hoekie of skuilplek waar jy ongesteurd besig kan wees met Bybel lees, bid en mediteer in stilte in die teenwoordigheid van God?

Sover het Jesus nog géén wonderwerke gedoen nie. Johannes vertel van mense wat ’n tuiskoms of skuilplek by Jesus vind. Simon, Filippus en Natanael word eerste gevind. Andreas deel die goeie nuus met sy broer Simon en ook hý kry só tuiskoms. Op pad na Galilea loop Jesus Filippus raak en kommandeer hom summier op om Hom te volg! Die tuiskoms word vir Filippus gegee! Op sy beurt getuig Filippus teenoor Natanael oor wie hierdie Jesus is wat hom gevind het. Ons het Hom gevind van wie Moses in die Wet geskryf het, en ook die Profete – Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef (vers 45, AFR2020). Natanael is eers sinisies oor hierdie nuus uit Nasaret. Filippus nooi hom saam: Kom kyk! Jesus sien deur Natanael, Hy ken rééds vir Natanael.

Vanwaar, Gehasi? Natanael wat onder die vyeboom was. Dáár het Jesus hom lankal reeds raakgesien. Daarom sê Jesus: Kyk, hy is waarlik ’n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Natanael se sinisme word deur Jesus se opmerking getroef. Jesus sien méér positief in Natanael as wat Natanael in sy vooroordeel oor Nasaret se inwoners verwag.

In die Ou Testament is die vyeboom gebruik as metafoor vir die volk Israel. In die Nuwe Testament vertel Jesus die gelykenis van die vyeboom, en Hy gebruik dit ook as simboliek vir die laaste dae: Leer hierdie les van die vyeboom: Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is (Matt 24: 32, AFR2020). Wat sou Natanel onder die vyeboom doen? Was dit miskien sy stilhouplek in sy verhouding met God? Daar waar hy stilgeword het, tot insigte kom sodat hy kon verklaar: U is die Seun van God; U is die Koning van Israel!

Waar is jou vyeboom, jou stilhouplek vir luister en leer om te volg?

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

Share via
Copy link
Powered by Social Snap