Handelinge 1: 1-8

Verkondiging speel ’n sentrale rol in ons Kerk. Ons as gelowiges word opgeroep om Jesus se verteenwoordigers op aarde te wees deur sy werk voort te sit. Dit is ’n belangrike opdrag wat ons ontvang en wat ons nie alleen kan uitvoer nie. Daarom ontvang ons die geskenk van die Heilige Gees om ons te bemagtig in die uitvoering van dié taak.

In Handelinge 1 lees ons van Jesus wat praat oor sy hemelvaart. Sy hemelvaart is belangrik, want daar is verskeie aspekte wat daarmee gepaardgaan. Eerstens dui dit aan dat Jesus nie meer fisies op aarde gaan wees nie, maar dat Iemand in sy plek gestuur gaan word. Ons word nie alleen gelaat nie, Jesus sal altyd met ons wees, en daarom beloof Hy om sy verteenwoordiger te stuur, die Heilige Gees. Die Gees is Jesus se belofte om altyd met ons te wees en om ons te lei in ons Christelike opdrag. Ons, as Jesus se dissipels, ontvang die verantwoordelikheid om Hom op aarde te verteenwoordig en om sy werk verder voort te sit. Ons is getuies van sy verlossingsdade, wat die goeie boodskap na mense moet neem. Dit is ’n massiewe taak, wat net volbring kan word met die hulp van die Gees.

Die Gees bied vir ons krag om as getuies te leef. Die Gees is die dryfkrag van die Kerk, wat ons bystaan om die kerk van God te wees. Deur die Gees moet ons altyd daarna streef om te leef soos gelowiges wat God eer en loof. Ons word opgeroep om ’n aktiewe geloofslewe te leef waarin God se liefde duidelik uit ons dade blyk. Die Gees dryf ons om met ’n opregte gesindheid die koninkryk van God op aarde sigbaar te maak. Ons moet ons deel doen om aan die Gees gehoor te gee en om sodoende volgens Jesus se voorbeeld te leef.

Kom ons maak ’n punt daarvan om getuies van Jesus te wees. Kom ons leef soos Jesus van ons verwag; om Hom op aarde te verteenwoordig en om te getuig van al sy goeie dade. Só maak ons God se liefde sigbaar.

Prop Hanri Reichel, Beroepafwagtend

Share via
Copy link
Powered by Social Snap