Filippense 4: 2-9

Die afgelope paar dae het ons gekyk na gebed as ’n wapen, en vandag kyk ons na die gevolge van ons gebede. Soos wat jagters verskillende wapens het vir verskillende jagtogte, so is daar ook verskillende gebede. Alhoewel elke gebed ’n gesprek met die Here is, is daar tog verskille in die inhoud en gevolge.

Ons lees in Filippense 4: 6 dat ons oor niks besorg moet wees nie, maar met smeking en danksegging moet bid. Hiermee word die verskillende wyses van gebed beklemtoon. Afhangende van die situasie waarin ons ons bevind, kan ons gebed ’n smeekgebed of ’n dankgebed of aanbidding wees. Soms is die nood so groot dat ons smekend om genade tot God nader. Dat ons soos Job ons klere wil skeur en in afhanklikheid tot God wil bid. Ander kere is die rede tot dankbaarheid so oorweldigend dat ons, soos die Psalmdigter, God se grootsheid besing.

Die Ons Vader-gebed bevat al die verskillende dele van gebed. Christus leer die dissipels dat gebed begin deur die aanbidding van die Vader. Die almag van God word erken en sy grootsheid word besing. Ons erken ook dat Hy die wil en die mag het oor alles en almal. Dan volg ’n smeking vir elke dag se stoflike behoeftes, vir vergifnis en beskerming teen die versoekings, en vir verlossing en beskerming teen die bose magte. Omdat gebed ’n aanbidding van God is, word die ewigheid van sy koninkryk erken.

Hoe bid ons? Met watter soorte wapens of gebede durf ons die lewe aan? Die inhoud van ons gebede weerspieël ons harte. Waarmee worstel ons? Waarvoor is ons dankbaar? Watter erkenning gee ons aan God ons Vader? Wanneer ons ons harte in gebed voor God oopmaak, is daar die belofte van vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die belofte is dat die vrede van God sal wag hou oor ons.

Mag ons vandag die vrede van God ervaar.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Deel met behulp van
Copy link