2 Konings 5: 1-14

Amper 3 000 jaar gelede, 854 jaar voordat Jesus gebore is, het ’n groep mense – wat Arameërs genoem word – ’n baie sterk weermag gehad. Hulle het Israel gereeld aangeval en kos, klere en allerhande goed van Israel gebuit. So het dit ook gebeur dat ’n klein Israelitiese dogtertjie gevange geneem is. Ons weet nie of haar ouers dalk in die oorlog dood is nie, maar sy word ’n diensmeisie in Naäman se huis. Naäman was die hoof van die Aramese leërmag. Alhoewel hy ’n goeie vegter en ’n gesiene man was, kry hy melaatsheid. Dit was ’n ernstige siekte in die Bybelse tyd – mense het van hierdie siekte doodgegaan. Melaatsheid is ’n klomp sere wat ’n mens se vlees opvreet. Daar was ook geen behandeling vir melaatse mense nie. Hierdie mense moes buite die stad (op die ashoop) gaan bly, en niemand het naby hulle gekom nie. Dit was ’n tragiese dood!

Die klein dogtertjie het vir Naäman se vrou gewerk. Sy het al hierdie ellende gesien, en op ’n dag vertel sy vir haar werkgewers van die Here. Sy getuig teenoor hierdie heidene dat God mense kan genees, en sy verwys hulle na die profeet in Israel. Die verhaal het ’n goeie einde, deurdat Naäman gesond geword het. Hierdie is ’n voorbeeld uit die Bybel van hoe God ook in en deur kinders werk. Miskien is dit ook waarom Jesus gesê het ons moenie kindertjies verhinder om na die Vader te gaan nie.

Vandag nog werk God steeds in en deur kinders. God wil trouens in en deur elke kind op aarde werk. Seuns en dogters, God wil julle in sy diens gebruik om vir ander mense van Hom te vertel. Julle is nie te klein of te onbelangrik nie. Julle is God se soldate! Julle is deel van God se weermag! Met julle in sy weermag wil Hy die wêreld oorwin.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link