Esegiël 37: 1-14 (14)

Toe ek ’n kind was, het my pa altyd vir ons gesê: Kry lewe jong, jy kry dit verniet! Dan moes ons beweeg en tot aksie oorgaan. So met Pinkster en by herinnering aan die dooie bene in die vallei van Esegiël, word ons ook herinner aan God wat lewe gee deur sy Woord en Gees.

Esegiël se verhaal herinner ons in ons radeloosheid dat dit by God anders is, al het ons nie meer raad nie. God het raad vir die tye en omstandighede waarin ons leef. Sommige aspekte van die hernuwing wat ter sprake was in Esegiël se verhaal, het eers in vervulling gegaan in die tyd van Jesus Christus. Die terugkoms en vestiging van die volk van Juda was genoegsame bewys van die konkrete vervulling van die belofte van God.

Esegiël se prediking het geleentheid geskep vir ’n verwagting en bereidwilligheid om na die woord van God te luister. Die Gees bring die gelowiges in beweging. Hy praat met mense (preek) en hulle praat met God (gebed). Esegiël inspireer ’n mens om naby die Here te leef. Om so in gesprek met Hom te tree dat ons inderdaad sal groei in ons onderskeiding van die dinge wat God besig is om te doen. Sodat ons ook die seën van God se teenwoordigheid kan ervaar.

Die Gees van God bly wonderbaar voortdurend inspireer –

dat ons met Hom en met mekaar in liefde kan verkeer.

Die Heil’ge Gees gee uit die skat deur Christus self verdien –

sy liefde, blydskap, vrede, guns kom Hy aan ons voorsien.

Wie hul laat lei deur God se Gees, leer iets van Christen-wees –

Hy leer ons bid, getuig en dien en liefhê sonder vrees.

(Gesang 440: 2-4)

U sien, God gee lewe deur sy Woord en Gees. Daar waar sy Woord verkondig word en waar sy Gees hierdie Woord op mense se harte laat val, daar kom lewe. Hierdie lewe gee God, dis verniet! Leef en werk en verheerlik Hom!

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

Share via
Copy link
Powered by Social Snap