Galasiërs 3: 1-8, 28

In die Mediterreense wêreld is die idee van “die bose oog” (the evil eye) algemeen. Toeriste kan amulette met ’n oog daarop koop. Die amulet se doel is om die bose oog af te weer en die draer te beskerm. Die “bose oog” word uit ons Bybel wegvertaal omdat dit vir ons onbekend is. In hierdie teks word julle kyk met ’n bose oog vertaal as: julle is sonder begrip en jul verstand benewel.

Om met ’n bose oog te kyk, het twee kante: jaloesie en nyd. Dié wat met ’n jaloerse oog kyk, is ambisieus en wil alles vir hulself hê. Die ander kant is nyd (Engels envy). Wie met ’n nydige oog kyk, gun die ander niks nie, omdat hulle met hul eie lewe ontevrede is. Die Latynse vertaling vir kyk met ’n bose oog is invidere,in kyk”. Die oog kyk in die lewe van ’n ander om te sien wat daar is om op jaloers te wees. Die woord kan ook beteken om bo-oor die ander te kyk, die ander nie raak te sien of hul bestaan te erken nie, want jy beskou jouself as meerderwaardig. 

Paulus sê die gelowiges in Galasië kyk met ’n bose oog. Hulle beskou hul volk, godsdiens en maniere van doen as die norm. Ander is en doen verkeerd. Die gelowiges kon nie ruimte maak vir wie anders was en hulle volledig deel maak van die geloofsgemeenskap nie. Die ander is gesien as minderwaardig. Die gelowiges wou alles vir hulself hê en alles op hul manier doen. Hulle gun die ander niks. Paulus vra: Verstaan hulle dan nie? Die kruis van Christus is sterker as hul bose oog. Wie Christus in die hart het, kyk deur sy oë na ander. Almal wat Christus in die hart het, is welkom en veilig in die geloofsgemeenskap. Almal, slawe en vry mense, vroue en mans, die eie volk en ander volke, het dieselfde waarde voor God. Almal is één.

En ons, gelowiges van vandag? Hoe kyk ons oog?

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria/Nederlandssprekende Gemeente

 

af
af
Copy link