Nahum 1: 1-15

Volgens die kerkjaar is ons steeds in die eskatologiese tyd. Eskatologie beteken laaste dinge. Dit beteken daar word gekyk na die laaste dinge vóór ’n besondere gebeurtenis. Volgens die kerkjaar is die volgende groot gebeurtenis Kersfees. In hierdie tyd gee ons aandag aan die rol wat van die profete gespeel het in die voorbereiding en gereedmaak vir die komende Betlehem-gebeure.

Nahum maak ’n uitspraak teenoor Nineve, die hoofstad van die Assiriërs. Die tema van Nahum se uitspraak, naamlik God wat in toorn verdelg maar ook in genade verlos, word in hoofstuk 1 in die vorm van ’n himne, ’n loflied, bekendgemaak. In hierdie lied word die almag van die Here besing. Sy dade word sigbaar in die natuur. Hy kom in rukwind en storm (1: 3). Hierdie God kan die see en die riviere laat opdroog. Die groenigheid verwelk en verdor (1: 4). Wanneer die Here verskyn, kom die skepping in beroering. Berge bewe, heuwels wankel; …die wêreld en almal wat daarin woon, deins terug wanneer Hy verskyn (1: 5). Onheilspellend word bekendgemaak dat die Here die plek waar Nineve lê, sal wegwas met ’n vloed wat alles meesleur. Daar sal geen uitkoms wees nie, want die Here jaag al sy vyande die duisternis in (1: 8).

Deur die mond van Nahum hoor sy volk: So sê die Here: Al is Nineve, die Assiriërs ook hoe sterk, hoe baie, hulle sal afgemaai word (1: 12). Die vernedering, die onderdrukking deur Nineve, sal ophou, want die Here breek hul juk wat swaar op die volk lê (1: 13). Die Here wreek Hom op sy teenstanders, maar is begaan oor sy volk. Nahum roep die volk op: Kyk daar, oor die berge kom ’n boodskapper aangehardloop wat goeie nuus aankondig (1: 15). Hiermee kondig Nahum aan dat ’n groot gebeurtenis aan die kom is. Die gebeurtenis sal vir die volk uitkoms en verlossing beteken.

Nahum het verneem van ’n boodskapper met goeie nuus. Vandag weet ons dat daardie groot gebeurtenis plaasgevind het, in Betlehem toe Jesus Christus daar gebore is. Kom ons verheug ons saam oor hierdie goeie nuus.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link