Matteus 7: 24

Lees verse 24 tot 29 asof Jesus dit self aan jou voorlê. Onthou dat jy nie in die eerste plek lees om feite of inligting bymekaar te maak nie, of om te studeer soos vir ’n toets nie. Jy lees omdat jy op soek is na ’n ontmoeting met God. Dis ’n besondere manier van lees en luister, dis om te luister soos in Benediktus se woorde, met die oor van ons harte.

Dink na oor die bou van die huis op sand. Dink oor hoe die storm nader beweeg en hoe die reën begin val. Dink jou in oor die huis, die een wat jy self bou. Dink aan die sand. Dink aan die rots. Jy word ’n deelnemer aan Jesus se woorde en jy kan daarmee assosieer. Watter woorde is vir jou opvallend? Watter verse staan vir jou uit?

Gebed vra dat ons gewillig moet wees om die Gees van God se stem te hoor. Bid nou rustig oor die woorde van die verse wat vir jou uitstaan, met ’n hart wat die Heer wíl hoor. Laat toe dat Hy ook met jou praat, soos wat Hy op die berg met mense praat. Hoor Hom as God. Tree saam met die apostel Paulus in gebed soos in Efesiërs 3: 14-16: Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens (OAV).

Oorweeg die aanmoedigings van Jesus in hierdie verse. Soos die skare verstom was oor sy onderrig, so kan jy verstom wees oor sy inspraak in jou lewe vandag. Wees vir ’n oomblik stil. Jy ken jou boustyl. Jy weet waarmee jy besig is. Wees net by die Heer, luister na sy woorde en word ontvang in sy teenwoordigheid. Is jou geloofshuis op rots gebou vir wanneer die reën begin val?

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link