1 Korintiërs 3: 9-17

Ongelukkig is dit so dat daar dikwels binne gemeentes onenigheid is. Onenigheid of verdeeldheid ontstaan gewoonlik wanneer iemand afgeskeep voel, nie genoeg erkenning kry nie, of iemand se voorstelle nie gehoor word nie of afgeskiet word. Onenigheid ontstaan binne ’n gemeente wanneer iemand hul wil laat geskied en dit nie noodwendig in belang van die gemeente is nie.

Dié scenario het hom reeds in Paulus se tyd afgespeel, en daarom het Paulus dit nodig geag om aan die gemeente in Korinte hierdie skrywe te rig. Dit was nodig vir die gemeente – vir ons ook – om weer te hoor dat elke gelowige ’n medewerker is in God se saailand. Elkeen het ’n bepaalde taak; of dit is om te saai of nat te gooi, dit maak nie saak nie. Dit is en bly God wat die saad laat groei deur die reën en sonlig wat Hy alleen gee. Die groeiproses bly steeds God se inisiatief en die werkers op die saailand is slegs sy instrumente.

So is Paulus en ander deur God geroep om ’n nuwe gemeenskap – ’n nuwe tempel – te bou. Die belangrikste van enige gebou is egter die fondasie, en die fondament waarop gebou is, is die verlossing in en deur Jesus Christus. Indien ’n gemeenskap gebou word op persoonlike voorkeure en ideologieë of politieke oortuiging, sal dit nie stand hou nie, want met Christus se terugkeer sal Hy die materiaal met vuur toets. As dit goud, silwer en edelstene is, sal dit die toets deurstaan, en die goeie werkers sal beloon word.

Deur die eeue heen het God self sy kerk in stand gehou. Ons bly net medewerkers aan dieselfde plan. Mag ons daarom nie soos Korinte gekenmerk word deur verdeeldheid nie, maar deur eensgesindheid. Mag ons saam vashou aan die regte leerstellings, en mag ons doen en late in Christus gefundeer wees. Mag ons toegewyd aan Hom leef en altyd streef na die beste vir sy kerk.

Ds Marissa Kidson, Pretoria-Wes

Share via
Copy link
Powered by Social Snap