1 Petrus 5: 1-11

In sy groetewoord meld Petrus dat hy hierdie brief geskryf het aan die gemeente om hulle te bemoedig en hulle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is (1 Pet 5: 12). Hy praat in sy brief oor die oproep om heilig te lewe en wat dit beteken dat ons losgekoop is deur die bloed van Christus. Hy praat ook oor hoe ons ons moet gedra en oor wat lyding in ons lewe beteken. In 1 Petrus 5 roep hy die ouderlinge op om die kudde op te pas en moedig hy almal aan om nederig en onderdanig te lewe. Petrus waarsku dan dat ons nugter en wakker moet wees, want ons vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Pet 5: 8). Die doel van die bose werking in ons lewe is om ons te verwyder van God. Daarom word ons opgeroep tot nugterheid, waaksaamheid en standvastigheid. God gee ons die krag om so weerstand te bied. In Efesiërs 6: 16 lees ons dat ons die geloof as skild moet dra, want daarmee sal ons al die brandpyle van die Bose kan afweer.

Daar kom tye in ons elkeen se lewe dat ons weerloos en magteloos voel. Die gevare en vrese rondom ons voel soos ’n brullende leeu wat ons wil oorrompel. Wat die Here van ons vra, is om nugter en realisties te wees in alle omstandighede. Hy sal ons die krag en die moed gee om weerstand te bied. In Lukas 22: 31 en 32 sê Jesus vir Simon Petrus: Simon, Simon! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.

Ons kan weet dat Christus vir ons intree by God, sodat ons kan standhou in die geloof en kan weerstand bied teen die brullende leeu in ons lewe.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link