Romeine 12: 1-2

Twee dinge het binne enkele dae in dieselfde week met my gebeur wat my opnuut oor die wese van kerkwees laat dink het. Die een was ’n aankondiging van Netcare dat hulle die hospitaal in die omgewing waar ek bly, gaan sluit. Nee, dit is nie omdat die mense hier nou skielik opgehou het om siek te wees nie. Daar is net te min siekes met geld en mediese fondse. Te min wat private mediese behandeling kan bekostig. ’n Private hospitaal is nie meer volhoubaar hier nie. Sinvolle besigheidsbeginsels vereis afskaling om die finansiële risiko’s vir die Netcare-groep en hul aandeelhouers te beperk.

Ek dink onwillekeurig aan ons verslae, beskrywingspunte en besluite oor die volhoubaarheid van kerkwees. Dit was een van die hooftemas wat sedert die draai van die eeu ons vergaderings en gesprekke oorheers het. Ons kan nie so voortgaan nie. Dit is nie volhoubaar nie. Hanteer die Kerk soos ’n besigheid. Skaal af, sny, maak toe. Gesonde besigheidsbeginsels vereis dat sulke kerke ook “ge-Netcare” moet word om die finansiële risiko’s vir die Kerk te beperk. Dit is sinvolle besigheid.

Die ander ding was ’n gesprek met ’n kollega van ’n ander kerk wat vertel het dat hy ’n dinkskrum oor finansies gehou het met lidmate uit die besigheidswêreld. Hy het verwag dat hulle sou pleit vir ’n meer besigheidsgerigte benadering. Tot sy verbasing pleit ’n bekende sakeman dat die kerk asseblief nie soos ’n besigheid hanteer moet word nie, want dan versaak sy maklik haar roeping. Die wese van besigheid behels om ywerig geleenthede na te jaag om ’n wins te maak. Die wese van kerkwees, daarteenoor, is om (kaalvoet) in Jesus se voetspore te trap, wat jou soms juis weg van welvaart na die uiterste armoede van die haweloses, die weduwees en die wese lei.

Die entrepreneur neem sy besigheid na geleenthede toe waar hy sy wins kan optimaliseer. In Romeine 12: 1-2 (AFR2020) word die kerk daarenteen opgeroep om op grond van die barmhartigheid van God haarself as ’n offer beskikbaar te stel. Dit is die meeste van die tyd nie sinvolle besigheid nie. Maar dit is altyd sinvolle godsdiens.

Gebed

Here, lei my na waar die nood is. Amen.

Ds Stephen de Beer, Noordwestelike Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap