Matteus 7: 1-6

Jesus verduidelik met die woorde in hierdie teks wat dit eintlik beteken as ons bid: …en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree… Die verhouding waarin ’n mens tot sy medemens staan, sluit nou aan by die verhouding tussen God en mens. ’n Mens kan tog nie van God meer verwag as wat jy self bereid is om te doen nie. Ons kan hoogstens redeneer dat dit vir God makliker is omdat Hy God is, die Volmaakte. Daarteenoor is die mens ’n swakkeling vol tekortkominge en gebreke.

Moenie oordeel nie, hou verband met die oorvloediger geregtigheid wat Jesus ons leer in Matteus 5: 20. Die reg en geregtigheid van die Fariseërs moet plek maak vir ’n sagter benadering tot die wet. Die splinter en balk is oordrywende taalgebruik om juis die erns van die saak te beklemtoon. ’n Rabbynse spreuk in dié verband help ons om nog beter te verstaan wat Jesus bedoel: In die pot waarin iemand kook, sal hy self ook gekook word. Ons bid graag dat die Here ons oortredinge moet vergeef, maar vir ons om dieselfde te doen, is soms baie moeilik en selfs onmoontlik.

Die dieper emosionele faset van oordeel het natuurlik verreikende gevolge. Hierdie oordeel verwys na negatiewe oordeel oor mense, oordeel wat afbreek en nie opbou nie. Dit is die oordeel waarin die kwaad binne-in jou gekoester word sodat dit met die verloop van tyd groei tot ’n monster wat jou hele menswees besoedel en benadeel. ’n Mens is gewoonlik baie bevooroordeeld as jy net vanuit jou eie hoek kyk, en dis ook wat tot veroordeling lei. Dit benadeel nie net jouself nie, maar het ook ’n impak op die lewe van die een wat jy veroordeel. Dit breek af en dit kwes.

Wanneer ’n mens uit die hoogte oordeel en advies gee, het dit die manier om in jou gesig te ontplof. Dit kom terug na jou, en dit is wat vers 6 ons wil leer. As ons ernstig is oor ons verhouding met Jesus, sal ons sy vergewensgesindheid ook ons eie maak.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link