Esegiël 37: 1-14

Hoe lyk ons in die lig van ons Here Jesus se koms na die aarde? Het ek ’n warm Christenhart wat klop, of het ons harte ook kliphard geword? Soms lyk ons gemeentes net te maklik soos die laagte van Esegiël se nagmerrie, die een dooie geraamte op die ander. Kan daar in hierdie beendere weer lewe kom?

Net die Here kan op hierdie vraag ’n antwoord gee! Dit is nie in ons vermoë om self uit die doodsheid te ontvlug nie. Soos vir die Israeliete daar in ballingskap, wil die Here ons ook verseker, Hy kan en Hy wil weer lewe blaas in ons bestaan. Hy wil nie hê dat sy kinders vasgevang moet wees in ’n doodsheid nie. Nee, Hy wil hê dat ons moet lewe. Hierdie lewe is egter meer as asemhaal. Ons Vader wil sy Gees in ons laat woon, sodat ons kan lewe met warmte, met liefde, met harte wat warm klop. Dit is wat God ook vir jou wil hê! As nuwe verbondsvolk van God, as kerk van Jesus Christus, het ons die voorreg om te kan luister na die stem van God wat deur middel van die Bybel met ons praat soos Esegiël met die Israeliete gepraat het. Die Bybel leer ons van God se liefde in Jesus Christus. Ons Hemelse Vader wat ons nie in ’n doodsheid laat bly nie, maar aan ons nuwe lewe gee.

Selfs waar mense alle hoop laat vaar het, waar mense sê dit is klaar met ons, verseker ons Here ons dat Hy ons terugbring na die lewe. Hy laat gees in ons kom. Hy sit weer senings en vleis aan en trek ons oor met ’n vel om weer vir Hom te lewe.

Gebed

Here, maak my ook nuut om te lewe soos U wil hê dat ek moet lewe. Amen.

Ds Stephan Botha, Rustenburg-Suid

Share via
Copy link
Powered by Social Snap